ANNONS

207 miljoner euro till Arlabönderna

Arlas representantskap har godkänt styrelsens förslag – att betala ut en efterlikvid på 17 öre per kilo mjölk till alla ägare. Det innebär att cirka två miljarder kronor betalas ut till kooperativets 9 300 ägare. Till de svenska ägarna innebär det en utdelning på 312 miljoner svenska kronor.

Representantskapet röstade ja till den föreslagna efterlikviden på 1,62 eurocent, det vill säga 17 svenska öre, per kilo mjölk till alla ägare. Det innebär en utbetalning på drygt 200 miljoner euro till Arlabönderna. Beloppet är totalt 207 miljoner euro, och där ingår räntan på individuell konsolidering med 4 miljoner euro.

Arlas nya konsolideringspolicy garanterar en efterlikvid på minst 1,5 eurocent per kilo mjölk under förutsättning att företagets nettoresultat är minst 2,8 procent av omsättningen. Kooperativets starka finansiella ställning resulterade 2021 i ett resultat på 332 miljoner euro, motsvarande 3,0 procent av koncernens omsättning. Därför föreslog styrelsen en högre efterlikvid än den garanterade, vilket representantskapet nu har godkänt.

– Som kooperativ är vi glada över att kunna stötta våra ägare, som utmanas av den allmänna inflationen och ökade kostnader på mjölkgårdarna, genom att tillämpa Arlas nya konsolideringspolicy och betala ut en större del av årets resultat till ägarna. Det ger oss Arlabönder möjlighet att utveckla och framtidssäkra våra gårdar, säger Jan Toft Nørgaard, styrelseordförande Arla.

– Att representantskapet beslutat att varje gård får 17 öre per kilo mjölk i efterlikvid är ett glädjande besked. I mjölkföretagen är varje öre viktigt för att skapa framtidstro och grunda för en fortsatt hållbar mjölkproduktion, säger Inger-Lise Sjöström, styrelseledamot och ordförande i Arla Sveriges Area Council.
Representantskapet godkände också en individuell konsolidering på 0,33 eurocent per kilo mjölk (42 miljoner euro). Resten av vinsten (83 miljoner euro) konsolideras kollektivt i företaget för framtida investeringar.

Efterlikviden kommer att betalas ut till Arlas ägare i början av mars.

Relaterade artiklar