ANNONS

25 miljoner till lantbruksforskning

Lantmännen satsar 25 miljoner kronor via sin forskningsstiftelse. Det går att lämna in projektansökningar fram till och med den 30 september. Stiftelsen välkomnar projektansökningar inom områdena lantbruk och maskin, livsmedel och hälsa samt bioenergi och gröna material.

Lantmännens Forskningsstiftelse delar årligen ut 25 miljoner kronor till forskning längs med lantbrukets hela värdekedja. Målet är ett hållbart jordbruk med sikte på klimatneutralitet 2050 och ökad produktivitet för att säkra såväl lantbrukets livskraftighet som livsmedelsförsörjningen över tid.

– Vi arbetar för att nå visionen om ett hållbart jordbruk och ett robust matsystem där Lantmännens verksamheter finns med i hela värdekedjan. Vägen dit kantas av både möjligheter och utmaningar som kräver olika initiativ och bred samverkan mellan näringsliv och forskning. Det är i det mötet vi kan hitta lösningar som driver utvecklingen framåt, säger Helena Fredriksson, forskningschef för Lantmännens Forskningsstiftelse i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar