ANNONS

38 miljoner till skogsägare stärker naturvärden och ädellövskog

Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar, drygt 9,5 miljoner kronor, gick till skogsägare i Skåne.

Skogsstyrelsen hanterar flera ekonomiska stöd som skogsägare kan söka. Stöden Skogens miljövärden och Nokås vänder sig till skogsägare som vill göra åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden, till exempel gallra fram lövrik skog. Stödet till ädellövskogsbruk är till för skogsägare som vill värna om ädellövskogen genom att bruka den, som att plantera och röja. Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut 17,5 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 7,4 miljoner kronor i Nokås-stöd och 13,4 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk.

Skåne är det län där skogsägarna 2018 fått överlägset mest stödpengar, sammanlagt drygt 9,5 miljoner kronor. Av dessa är närmare 9 miljoner kronor stöd till ädellövskogsbruk.

– Det finns stora arealer ädellövskog i Skåne och markägarna har god kännedom om möjligheterna att söka stöd för åtgärder som utvecklar ädellövskogen, säger Anders Frisk, stödspecialist Skogsstyrelsen.

När det gäller stöd till natur- och kulturmiljöer, har största summan gått till Dalarnas län. Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut drygt 2,8 miljoner kronor ut till Dalarnas skogsägare för olika typer av åtgärder som höjer skogens natur- och kulturvärden.

– Skogsägarna har bland annat gjort naturvårdsbränningar och andraformer av skötselinsatser för att vårda natur- och kulturvärdena i sina skogar, säger Anders Frisk.

Samtliga stöd går att söka även under 2019.

Län Skogens miljövärden, utbetalat 2018 Stödet Nokås, utbetalat 2018 Stöd för ädellövskogsbruk, utbetalat 2018 Totalsumma utbetalat per län 2018
Blekinge län 1 162 tkr    448 tkr 192 tkr   1 802 tkr
Dalarnas län 2 048 tkr    777 tkr 0   2 825 tkr
Gotlands län      80 tkr    540 tkr 0      620 tkr
Gävleborgs län    378 tkr      89 tkr 0      467 tkr
Hallands län    419 tkr    123 tkr 616 tkr   1 158 tkr
Jämtlands län 1 150 tkr    378 tkr 0   1 528 tkr
Jönköpings län 1 539 tkr      94 tkr 418 tkr   2 051 tkr
Kalmar län 1 057 tkr    230 tkr 233 tkr   1 520 tkr
Kronobergs län    676 tkr 1 324 tkr 608 tkr   2 608 tkr
Norrbottens län    320 tkr    220 tkr 0      540 tkr
Skåne län    510 tkr    292 tkr 8 784 tkr   9 586 tkr
Stockholms län    507 tkr    783 tkr 102 tkr   1 392 tkr
Södermanlands län    288 tkr    235 tkr 288 tkr      811 tkr
Uppsala län    135 tkr        0 0      135 tkr
Värmlands län    442 tkr      52 tkr 701 tkr   1 195 tkr
Västerbottens län 1 381 tkr    998 tkr 0   2 379 tkr
Västernorrlands län 1 740 tkr    204 tkr             0    1 944 tkr
Västmanlands län      76 tkr        0             0        76 tkr
Västra Götalands län 1 457 tkr    454 tkr         1416 tkr   3 327 tkr
Örebro län      96 tkr        8 tkr           12 tkr       116 tkr
Östergötlands län 2 063 tkr    124 tkr         610 tkr    2 797 tkr
Relaterade artiklar