Kategori: Skog

Mindre vindfällen i skogen – Färre granbarkborrar

Nu svärmar granbarkborren i stora delar av landet visar Skogsstyrelsens övervakning. Den viktigaste åtgärden för att inte få nya omfattande skador av insekten är att ta hand om de granar som blåst ned eller skadats av snön i vinter eftersom borren gärna förökar sig där. ...

Traktor Power lever vidare

Traktor Power, Allt om Gården och Åkeri & Entreprenad lever vidare i ny regi. Det berättar Joel Sannemalm chefredaktör för Traktor Power. Boarpsdalen Media, med varumärkena Traktor Power, Allt om Gården samt Åkeri & Entreprenad försattes i konkurs den 8 maj. Konkursförvaltaren har redan sålt ...

Åtgärder för att främja viltvården

Regeringen har i onsdags denna veckan beslutat om ändring i jaktförordningen (1987:905) samt om medel från viltvårdsfonden som ska främja landets viltvård genom olika viltvårdsåtgärder och bidrag till ideella organisationer som bland annat bidrar till att främja jakt. Genom ändringen i jaktförordningen får Naturvårdsverket tills ...

Priserna på skogsprodukter på väg upp

Priserna på träråvaror har passerat konjunkturbotten och väntas stiga i höst och in i nästa år, enligt Handelsbankens nya Skogsrapport. – Priserna på industriella skogsprodukter bör fortsätta att gradvis återhämtas under de kommande kvartalen och efterfrågan på skogsråvara kommer sannolikt att stiga, säger Christian Kopfer, ...

Möre Maskiner utökar samarbetet med Tajfun

Det är skogsvagnar och skogskranar från Tajfun som nu Möre Maskiner börjar importera till Sverige. Premiärvisning sker i samband med mässorna Skog & Traktor i Emmaboda den 3-4 maj och Skogsmaskindagarna i Karlskoga den 17-18 maj. – Våra goda erfarenheter med Tajfuns vedprocessorer gör att ...

Enskilda vägar – Avgörande för livsmedelsförsörjningen

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där.  Men ingen vet ...

Norra Skog höjer priserna – mer pengar till skogsägarna

Nu höjer Norra Skog priserna till skogsägare på specialsortimentet, till exempel lednings- och stängselstolpar, svarvtimmer och stamblock. Förändringen gör att skogsägarna får mer kvar i plånboken och att varje träds potential tas tillvara. – Vi jobbar ständigt för att förbättra erbjudandet till våra medlemmar. Det ...

Myndigheters förslag hotar ekonomi, landsbygd och klimatarbete

Naturvårdsverket redovisade under torsdagen regeringsuppdraget att föreslå nya referensarealer för naturtyper i art- och habitatdirektivet. Förslaget är utarbetat tillsammans med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. LRF är kritiska och menar att förslaget hotar ekonomin, landsbygden och klimatarbetet. Storleken på de referensarealer Sverige väljer kan ...

Hans Ramel avgår som ordförande i LRF Skåne

Hans Ramel avgick som ordförande för LRF Skåne vid dagens regionstämma. Hans Ramel har varit ordförande i LRF Skåne sedan 2018. Han fortsätter med arbetet och engagemanget inom LRF i riksförbundsstyrelsen. Till ny ordförande för LRF Skåne valde stämman Maria Hofvendahl Svensson.

Nu kan gårdsstöd sökas även för trädjordbruk

Från och med i år blir det möjligt att söka gårdsstöd för vissa typer av trädjordbruk. Trädjordbruk, eller det engelska begreppet agroforestry, står i fokus för två nya skrifter från Jordbruksverket respektive Agroforestry Sverige. Rapporten Trädjordbruk i Sverige ger exempel på hur trädjordbruk kan tillämpas ...

LRF välkomnar ökat fokus på bioekonomi och fossilfria bränslen

Idag presenterade regeringen den energipolitiska inriktningspropositionen med syftet att staka fram den långsiktiga inriktningen för den svenska energipolitiken. – Att regeringen nu omfamnar bioekonomins möjligheter i den gröna omställningen är ett enormt styrkebesked för LRF och våra medlemmar, säger Pernilla Winnhed, chef för näringspolitik och ...

LRF tar regelkrånglet till regeringen och riksdag

Idag är LRFs förbundsordförande Palle Borgström inbjuden till statsminister Ulf Kristersson och riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att beskriva förutsättningar för svenskt lant- och skogsbruk och vad som behövs för att säkra svensk livsmedelsproduktion. Bakgrunden är de omfattande bondeprotesterna i Europa. För statsministern och riksdagen kommer Palle ...

Ny ordförande för LRF Ungdomen

Idag valdes Katarina Wolf till LRF Ungdomens förbundsordförande. Hon tar vid när Elisabeth Hidén går vidare mot nya utmaningar. LRF Ungdomen är idag en stark röst för de unga lantbrukarna i Sverige och Europa samt har bidragit till ett ökat fokus på Sveriges livsmedelsberedskap.  Tillväxt ...

Södra gör storsatsning på grön elproduktion i Mörrum

Södra har beslutat investera i en ny kondensturbin vid massabruket i Mörrum som innebär en ökad elproduktion i Blekinge med 20 procent. Investeringen, som är på flera hundra miljoner kronor, är ett för Södra stort och viktigt steg i att stärka konkurrenskraften genom att göra ...

Veckans lantbrukshändelser i EU

I veckan enades Europaparlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet i trialogförhandling om ett certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid. Den politiska överenskommelsen lämnar lantbruk orört för tillfället, men utvärdering planeras till 2026. EU-kommissionens presenterade sitt förslag till certifieringsramverk den 30 november 2022. Syftet med lagstiftningen är ...

Fortsatt god efterfrågan på vildsvinskött

Den 6 september 2023 konstaterades för första gången i Sverige ett fall av afrikansk svinpest. I november genomförde Jordbruksverket dels en undersökning om konsumenternas attityder till vildsvinskött dels en undersökning om branschen upplevt att utbrottet afrikansk svinpest har påverkat marknaden för svenskt vildsvinskött. Resultat visar ...

Regeringen slår mot det svenska lant- och skogsbruket

Gröna arbetsgivare sågar regeringens utredning ”En behovsprövad arbetskraftsinvandring”. Om utredningens förslag genomförs innebär det ett slag mot svensk skogsvård och livsmedelsproduktion. Kraftigt ökade kostnader, kompetensbrist och ökad byråkrati för lant- och skogsbruket är de effekter som väntas. – Utredningens förslag innebär upp till 50 procents ...

Utredning för hållbart skogsbruk

En särskild utredare ska göra en översyn av den nationella skogspolitiken för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi. – Skogen och svenskt skogsbruk är en strategisk resurs för både klimatet och svensk konkurrenskraft. En ...

Tävla och vinn i söndagssvepet

Till följd av ett tekniskt fel kom inte veckans fråga med i slutet av dagens söndagssvep. Felet är avhjälpt nu, men till alla er som redan sett dagens program samt vill vara med och tävla ställer vi frågan även här: För flera djurslag har antalet ...