Category Archives: Skog

Det digitala skogsbruket

En ny kartläggning ger en bild av hur den digitala mognadsgraden ser ut för det svenska skogsbruket. Resultatet baseras på intervjuer med några av Sveriges största skogsbolag och har genomförts inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har ett arbete för att …

Brandapp ska förhindra skogsbränder

Skogsbränderna har ökat de senaste åren och många gånger är orsaken det mänskliga beteendet. Nu har MSB vidareutvecklat appen “Brandrisk Ute” för att förhindra att skogsbränder uppstår. – Klimatförändringar och skogsbränder förstärker varandra och bränderna i många delar av världen är idag större, mer intensiva och …

Sågspån blir flytande bränsle

Nu har ett fartyg med Pyrocells nya fabrik anlänt till Granudden i form av ett trettiotal moduler som förtillverkats i Nederländerna. Redan den 15 mars startar monteringen av den banbrytande fabriken som ska förädla sågspån till fossilfri pyrolysolja. Träindustriföretaget Setra och drivmedelsbolaget Preem samarbetar kring …

LRF gör starkt resultat 2020 trots pandemi

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren. Såväl medlemsverksamhet som affärsverksamhet har ställts om till andra former när så varit möjligt. LRF-koncernens verksamhet är …

Positiv tro inom grönt näringsliv

Företagen inom det gröna näringslivet är optimistiska inför det kommande året. Det visar LRFs nya gröna näringslivsindex för kvartal 1. Den främsta anledningen till optimismen är att efterfrågan just nu upplevs som mycket god. – Svenska konsumenter föredrar att köpa svenskt och det stärker vår …

Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år

Skogsindustrin fortsätter att stå för tio procent av svensk varuexport, enlig SCB:s årsstatistik. En raket i sammanhanget är trävaror från svenska sågverk. Här ökade exportvärdet med hela elva procent. – Vi kan konstatera att bygga-hemma-trenden är större än ett svenskt coronafenomen. En stark bostadsmarknad och …

Kemikalieinspektionen ger nöddispenser för växtskyddsmedel mot granbarkborrar

Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektions dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT. Skadorna från granbarkborre i Sverige …

Forskningsgenombrott i kampen mot granbarkborrar

För första gången har forskare lyckats karakterisera doftreceptorer hos granbarkborrar. Receptorerna reagerar på vanliga barkborreferomon och förhoppningen är att resultaten leder till bättre bekämpning av skadeinsekterna och skydd av skogen i framtiden. Granbarkborrar använder luktsinnet för att hitta träd och partners att fortplanta sig med. …

Sveaskog och Mellanskog logistiksatsar i Mellansverige

Sveaskog och Mellanskog har gemensamt investerat i ett nytt fjärrmätningssystem i Hargs hamn vid Upplandskusten. – Långdistanslogistik ger oss möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då behövs effektivare mätning, säger Roger Johansson, marknadschef för marknadsområde Syd i Sveaskog. Det nya systemet, en så …

Stor efterfrågan på virke just nu

Efter några år med mycket barkborrar och vikande marknader har flera bolag den senaste tiden aviserat höjningar av timmerpriserna. Sågverken behöver mer färskt timmer och efterfrågan på rotposter stämplade av Hushållningssällskapet är stor. Som markägare har man mycket att vinna på att stämpla en rotpost. …

Mer talldiesel från Preem

SunPine i Piteå har precis färdigställt byggnationen av bolagets nya fabrik för framställning av hållbar talldiesel. Den nya fabriken innebär att produktionskapaciteten ökar med cirka 50 procent. SunPine har under 2020 byggt upp en helt ny fabrik intill sin befintliga fabrik på Haraholmen i Piteå, …

Ikea värnar om skogen

KEA lanserar ny global skogsagenda för att främja ansvarsfullt skogsbruk och värna biologisk mångfald – Mål gällande trä från mer hållbara källor uppnått. IKEA har under många år använt sin storlek och räckvidd för att motverka utarmningen av skog och avskogning runt om i världen. …

Skogsmarken stiger i pris

Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2020 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt stigit 4,1 % över hela landet vilket innebär ”all time high” för skogsmark i Sverige. Ludvig & Co delar in landet i norra, mellersta …

Uppsving för fastigheter på landsbygden under pandemin

Den svenska livsstilen attraherar många utländska fastighetsköpare till Västerbotten och särskilt inlandet. Skellefteåbaserade Marklund Mäkleri, som förmedlar fastigheter i fyra kommuner, ser en tydlig förändring i intresset att flytta utanför stadskärnorna. – Marknaden har varit lågt undervärderad, att hitta köpare i dag är inga problem. …

Ny vd på Sveaskog

Styrelsen i Sveaskog har utsett Per Matses, tidigare CFO och vice vd, till tillförordnad vd från och med den 18 januari 2021. Hannele Arvonen lämnar som vd. Sveaskog står inför flera utmaningar, inte minst att förena ett fortsatt högt uttag av den viktiga skogsråvaran med …

Stora granbarkborreskador väntas i år – men sannolikt mindre än ifjol

Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under 2021, men enligt en ny rapport från SLU är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Nära 8 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborrar ifjol. Skadorna uppgick …

Gott Nytt År

År 2020 har varit ett annorlunda år för de flesta till följd av pandemin, men vi inom svenskt lantbruk kan trots allt glädjas över att det totalt sett blivit ett bra år vad gäller lönsamheten. Vissa lantbruksföretag har naturligtvis drabbats av pandemin till följd av …

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng