Category Archives: Skog

Stora granbarkborreskador väntas i år – men sannolikt mindre än ifjol

Det kommer att bli betydande skador av granbarkborrar under 2021, men enligt en ny rapport från SLU är det troligt att skadorna blir mindre i år än under 2020. En avgörande faktor är vädret. Nära 8 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborrar ifjol. Skadorna uppgick …

Gott Nytt År

År 2020 har varit ett annorlunda år för de flesta till följd av pandemin, men vi inom svenskt lantbruk kan trots allt glädjas över att det totalt sett blivit ett bra år vad gäller lönsamheten. Vissa lantbruksföretag har naturligtvis drabbats av pandemin till följd av …

Ökad naturvård och effektivitet i miljonsatsning på skogen

Nu ska svensk skog brukas effektivare och naturvården bli ännu bättre. En miljonsatsning från Skogsägarnas Forskningsfond ska utveckla och modernisera skogsbruksplanerna. – En bra skogsbruksplan är skogsägarens viktigaste verktyg för att sköta sin skog. I skogsbruksplanen samlas kunskapen om skogsfastigheten, om produktionen, om naturvärdena och …

Regeringen uppmärksammas på EU-förslags risker för svenska skogsbruket

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett förslag på vilka investeringar som i framtiden ska anses miljömässigt hållbara. Landshypotek Bank har under lång tid påpekat utmaningarna för det svenska skogsbruket med denna s.k. taxonomin. Nu har banken bidragit till den skrivelse som Skogsägarna, Skogsindustrierna och Bankföreningen skickat till …

Skogsindustrin ökar exporten till USA

Svensk skogsindustri har ökat sin export av trävaror och pappersmassa hittills i år. Till USA, som normalt är en blygsam köpare av svenska skogsindustriprodukter, har exporten nästan dubblerats på ett år. I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport, som analyserar utvecklingen till och med november i år, konstateras …

”Mera tall”-projekt för att minska betesskador

Betesskador på ungskog är ett av de största problemen för att få upp ny tallskog av hög kvalitet efter avverkning. Skogsstyrelsen satsar nu sju miljoner kronor under 2021 på att genom arbetsmetoden ”Mera tall” få bättre balans mellan skog och vilt. Sveaskog har länge haft …

Miljontals granar dödades av granbarkborren 2020

Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer. En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekter. Den torra sommaren 2018 slår fortfarande hårt mot granskogarna i södra och mellersta delarna av landet. Torkan gjorde att antalet granbarkborrar ökade …

Skogsutredningen tappade äganderätten

I måndags offentliggjordes skogsutredningen och LRF menar att förslaget riskerar att försvaga äganderätten, istället för att stärka den som det var sagt. Det skulle få konsekvenser för skogsägare och bromsa upp den positiva utvecklingen som lett till mer skog, mer klimatnytta och fler värdefulla biotoper. …

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle från skogen – det håller inte att som ledande skogsnation importera 85 procent av vårt biodrivmedel. Det framkommer i Danske Banks senaste marknadsanalys Skog & Ekonomi som presenteras i dag. Tryckpapperskollap­sen har samtidigt …

Äganderätten oroar skogsägare som trots det vill köpa mer skog

Fler skogsägare än tidigare tror på stigande fastighetspriser vilket kan kopplas till begränsad tillgång på mark. Även oro i omvärlden gör att intresset för stabila placeringar ökar. I årets undersökning har äganderätten seglat upp som det största orosmolnet för skogsägare. Det visar Skogsbarometern från Ludvig …

Så kan Sverige klara torka och sinande grundvatten

Hittills har det mest kommit nödsignaler från Gotland och Öland om vattenbrist, men nu måste även fastlandet börja förbereda sig för torrare tider. Det menar Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, som listar vad som behöver göras. Till följd av inlandsisens härjningar har Sverige …

Ny packlinje på Stakhedens plantskola skapar möjlighet för ökad tillväxt

Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor har driftsatt en ny packlinje på Stakhedens plantskola strax norr om Ludvika. Nu ges möjligheter att leverera ännu fler plantor till skogsbruket. Det skapar ökad tillväxt i den svenska skogen och bidrar till både export och omställningen till förnybart. – Hastigheten …

Naturnära jobb ger anställningar i hela landet

340 personer på 23 platser runt om i landet får nu arbete hos Skogsstyrelsen genom regeringsuppdraget Naturnära jobb. Detta som ett led i att lindra arbetslösheten bland annat kopplat till den pågående coronapandemin. Redan nu är 200 anställda runt om i Sverige för att utföra …

Viltskadorna i skogen kvar på för hög nivå

Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Det visar årets inventering av skogsskador som orsakats av älg och andra hjortdjur. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu landets jägare att nå avskjutningsmålen i älgjakten för att minska …

Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska …

Ökande kunskapsresultat vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 när alla tre skolornas betyg räknas samman. I en jämförelse med snittbetyget på naturbruksprogrammet i …

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng