Kategori: Animalieproduktion

Avvaktande läge och höga risknivåer i svenskt lantbruk

Det svenska lantbruket befinner sig i ett avvaktande läge, enligt ”Grönt Näringslivsindex” för andra kvartalet 2023. Det sammanlagda indexet för hela det gröna näringslivet för perioden visar på en fortsatt negativ syn och stannar på 93,2, där 100 anger en neutral syn på den framtida ...

Påverkas vildsvinspopulationen av virusinfektioner?

I ett nystartat forskningsprojekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska vildsvin undersökas för porcint circovirus typ 2 (PCV2). Detta virus orsakar sjukdomar där både reproduktionen hos suggorna och kultingarnas förmåga att överleva kan påverkas. SVA vill gärna få in rapporter från allmänheten om fynd av ...

Förslag om jägares försäljning av vildsvinskött på remiss

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. Med det förslag som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har remitterat tas nästa steg. Promemorian som har remitterats innehåller förslag som är nödvändiga för att jägare ska ges ...

Södra genomför bred virkesprishöjning

Södra genomför nu prishöjningar på flera virkessortiment. Exempelvis höjs priset på grantimmer och barrmassaved med tio respektive femton procent. Det är fortsatt en god efterfrågan på råvaran från familjeskogsbruket och Södras behov av virke bedöms vara stort under sommaren och hösten. Därför genomför Södra från ...

Hans Ramel och Viktoria Östlund invalda i LRFs riksförbundsstyrelse

LRFs riksförbundsstämma som ägde rum 23-24 maj beslutade att välja in skåningarna Hans Ramel och Viktoria Östlund till nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse. Hans Ramel är 45 år och ordförande i LRF Skåne sedan fem år. Hans bor på Övedskloster i Lunds kommun där han ...

Palle Borgström omvald som LRF-ordförande

I dag, tisdag 23 maj, inleddes Lantbrukarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, riksförbundsstämman. LRF är Sveriges största företagarorganisation med sina 130 000 medlemmar. På stämman deltar 150 ombud som representerar medlemmarna. Under två dagar kommer ombuden till stämman debattera och besluta viktiga framtidsfrågor inom de gröna ...

Marie Kron blir ny rektor för Naturbruksskolan Sötåsen

Med en gedigen erfarenhet från ledarskap inom skolvärlden blir Marie ett viktigt tillskott för Naturbruksförvaltningen. – Marie kommer in med entreprenörskap, nätverk och relationellt ledarskap som rektor i vår organisation. Jag är övertygad om att hon kommer att bidra till att stärka och vidareutveckla Sötåsens ...

Nya motorsågar från Husqvarna

Nu kommer Husqvarnas nya motorsågar 560 XP Mark II och 562 XP Mark II. Den nya generationen motorsågar är utvecklad på en helt ny plattform där manövrerbarhet och hanteringsförmågan är förbättrad och ökar produktiviteten. Dess slimmade design och välbalanserade sågkroppar med låga gyrokrafter ger de ...

Drabbade skogsägare ersätts helt

Högsta domstolen slog idag fast att markägare ska ersättas ekonomiskt om myndigheterna begränsar skogsägarens möjlighet att använda sin egen mark. Enligt nuvarande tillämpning av artskyddsreglerna är det flera 100 miljarder kronor kommande år som staten måste ersätta skogsägarna. LRF anser att domen är en seger ...

Arbetsmarknadens parter har tagit ansvar

Ett nytt tvåårigt löneavtal är klart. Det ger en sammanlagd löneökning under kommande två år på  7,4 procent. Det är en historiskt mycket snabb lönerörelse där alla är vinnare på sikt.  Kortsiktigt innebär det att både företag och deras medarbetare är förlorare. Vinnare är i ...

Bioenergi från skogen räknas som förnybar

Bioenergi från skogen i form av grot och bränsleved kommer även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Det beslutades i EU-parlamentet i dag, torsdagen den 30 mars. – Det är en stor lättnad. Skogsbränslen har varit centralt för att vi ska kunna ha en i ...

Energiproduktion – stort fokus på Agritechnica

För första gången kommer Agritechnica, världens ledande mässa för lantbruksmaskiner, att erbjuda ett dedikerat område för ämnet förnybar energi. Det handlar om solceller, elektrisk lagring, biogas och vindkraft något som för närvarande är högst relevant för många lantbrukare.  Oavsett om det är för eget bruk ...

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad visar ny inventering

Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av bete av älgar och annat vilt samt angrepp av skadesvampar. Skadorna orsakar stora förluster för skogsägarna, samhället ...

Trävaror slår exportrekord till USA

Trots orosmoln som ökade kostnader, högre räntor samt dåliga konjunkturutsikter för världsekonomin präglas marknaden för trävaror, papper och massa fortsatt av hög produktionstakt och höga priser. På marknaden för trävaror är en av förklaringarna exportrekord till den amerikanska marknaden – som på kort tid blivit ...

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats bara i år. Totalt har nu över 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan 2018. Det kan jämföras med de stora bränderna sommaren 2018 som ...

Efter tre månader med prisfall – nu stiger energi igen

Bortsett från råoljan är det nu prisuppgång på energi generellt. Gas, kol och elektrisk ström stiger i pris just nu. Priserna stiger på såväl spottmarknaden som på terminsmarknaden. För elen och gasen är det dock en lång bit kvar innan de når toppriserna i augusti ...

Sågverkens lönsamhet faller dramatiskt efter virkespriskollaps

Sågverkens lönsamhet faller rejält,  från rekordvinster till break-even för vissa verk på bara några månader när priset på trävaror faller fritt och kostnaderna höjts för ved och el. Samtidigt tvekar svenska skogsägare att avverka och sälja sin skog trots fortsatta rekordpriser på timmer, massaved och ...

Försämrad lönsamhet i skogen

Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Lönsamheten bedöms påverkas ytterligare av EU:s skogspolitik framöver, men bara en av tio skogsägare uppger att de är väl insatta i ...

Livsmedelsproduktion går före energi

Trots att solceller på åkermark är det i särklass mest lönsamma i dag är intresset från lantbrukarna lite. Endast 15 procent säger att de skulle kunna tänka sig att arrendera ut sin mark till företag som uppför solceller. Något fler, 29 procent skulle uppföra solcellerna ...