ANNONS

400 000 hektar soja förlorat

Till följd av översvämningar i Argentina har 650 000 hektar sojaodling påverkats och av dessa är 400 000 hektar totalförstörda. Till följd av större skördar än normalt i andra delar av landet blir förlusten totalt sett inte lika stor. Den totala sojaskörden i Argentina förväntas blir 53,5 miljoner ton mot fjolårets 56 miljoner ton.
Priset på soja har stigit den senaste tiden och är just nu i nivån 360 euro per ton.

Relaterade artiklar