ANNONS

7 % mer i EU-stöd i år

Växelkursen för årets EU-stöd är fastställd till 10:8993.
Det innebär att svenska lantbrukare får större ersättning i år jämfört med i fjol då växelkursen var 10,1683.
Skillnaden är 7,19 procent vilket som ett exempel innebär att ett lantbruk som i fjol fick 200 000 kronor i gårdsstöd i år får 214 380 kronor.

Större delen av jordbruksstöden betalas ut i euro och kursen fastställs alltid den sista vardagen före den 1 oktober.

Varje år betalar Jordbruksverket ut cirka 10 miljarder svenska kronor till svenska lantbrukare. Ett stöd som funnits sedan EU-inträdet år 1995 och som är till för att hålla livsmedelspriserna nere och säkerställa en tillräckligt stor livsmedelsproduktion i Europa.

De flesta stöd betalas ut den 2 december i år men vissa har en delutbetalning redan den 21 oktober.

Så här är Jordbruksverkets utbetalningsplan av stöd i år:

Gårdsstöd
SJV börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Förgröningsstöd

SJV börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Nötkreatursstöd

SJV börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Stöd till unga jordbrukare

SJV börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Kompensationsstöd

SJV börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Miljöersättningar

Betesmarker och slåtterängar

SJV börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

SJV börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Fäbodar

SJV börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Hotade husdjursraser

SJV börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Minskat kväveläckage

SJV börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Skyddszoner

SJV börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Skötsel av våtmarker och dammar

SJV börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Vallodling

SJV börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion

SJV börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Djurvälfärdsersättningar

Extra djuromsorg för får

SJV börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Extra djuromsorg för suggor

SJV börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

SJV börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Nationellt stöd

Nationellt stöd för potatis-, bär- och grönsaksodling, smågrisproduktion och gethållning

SJV börjar betala ut stödet i slutet av november 2022.

Nationellt stöd för produktion av slaktsvin, mjölk och ägg

SJV betalar ut stödet månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet, levererat mjölk till mejeriet eller redovisat hönor till Jordbruksverket. Du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året, efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. I april betalar vi ut ersättning för mjölk som du sålt året före.

Växelkurs för bland annat gårdsstödet

För en del stöd är stödbeloppen bestämda i euro. Inför utbetalningarna fastställer den Europeiska Centralbanken därför den växelkurs som ska gälla. Kursen baseras på den euro-kurs som Europeiska centralbanken (ECB) fastställer sista vardagen före den 1 oktober. Det gäller de här stöden:

gårdsstödet
förgröningsstödet
nötkreatursstödet
stödet till unga jordbrukare.
För de andra jordbrukarstöden är stödbeloppen redan bestämda i svenska kronor.

Relaterade artiklar