Sökresultat för: gödning

Hästgårdar orsakar övergödning

I en ny studie ökade belastningen av fosfor på vattenmiljön i närheten av hästgårdarna med 35 till 40 procent och kväve med 20 till 35 procent. I områden där det finns många hästar, ofta runt tätorter, kan bidraget till övergödningen vara betydande. De senaste åren ...

Flytande gödning introduceras till Tempo L 8-24

Som ett nytt val kan precisionssåmaskinen Väderstad Tempo L 8-24 utrustas med ett flytande gödningssystem. Systemet är helt integrerat i maskinen, och byggt för den snabba precisionssådd som Väderstad Tempo är känd för. – Vi har sett en efterfrågan från lantbrukare att möjliggöra ytterligare gödseltillämpningar ...

Processoperatör till gödningsterminal

I Lantmännens koncern är det Lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en helt unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje ...

TV
Gödningen skall säkras i EU

EU-komissionen presenterade den 9 november sin strategiska plan för att säkra tillgång och pris för gödningsmedel i EU och globalt. Riktade stöd, hållbara jordbruksmetoder och marknadstransparens är några av åtgärderna.

TV
Priset för gödning på fortsatt höga nivåer

Gödningspriserna har fortsatt uppåt. Ett knivigt läge för dem som väntat med att köpa gödning. Just nu är handeln avvaktande i hela Europa och det är bara tre månader kvar till lovlig spridning.

Föreslår ny stor satsning på minskad övergödning

Fempartssatsningen LEVA, som ska minska övergödningen i sjöar och vattendrag, stärks i dagens övergödningsutredning som menar att det behövs fyra gånger så många lokala vattensamordnare som idag. – Det är glädjande att det lokala arbetet bland svenska lantbrukare bedöms så positivt, säger Markus Hoffman, vattenexpert ...

Nya satsningen LEVA ska minska övergödningen

Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är ett unikt projekt för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. LRF är en av initiativtagarna till satsningen som döpts till ...

Bred och långsiktig satsning mot övergödning

20 projekt runt om i Sverige får nu möjlighet att utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att stärka det lokala arbetet mot övergödning. Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Att bygga upp ett gemensamt och ...

Svenskt jordbruk är övergödningssmart

Svenskt jordbruk står för betydligt mindre övergödning än jämförbara länder inom EU. Det visar en ny rapport från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. – Odling av svenska råvaror är inte bara klimatsmart utan även ”övergödningssmart”. Läckage av kväve, fosfor och ammoniak är betydligt lägre än i jämförbara ...

Forskare optimerar sockerbetor för biogödning

Vissa mikroorganismer används för att stimulera odlade växters tillväxt och motståndskraft. Ibland fungerar sådan biogödning bra, ibland inte. Nu ska forskare vid Biologiska institutionen i Lund ta reda på exakt vad som krävs av sockerbetor för att de ska växa bättre. Lyckas de så kommer ...

Väderstad möjliggör myllning av gödning vid kultivering

Väderstads nya gödningskit tillåter gödningsplacering i samband med kultivering. Gödningskittet kan utrustas på kombinationskultivatorn Väderstad TopDown samt den kraftfulla kultivatorn Väderstad Opus. – Vi ser en ökad efterfrågan från lantbrukare om att mylla gödning vid kultivering, för att på så sätt bidra till fördelar för ...

Placera gödningen till rapsen

På lättare jordar och framförallt om man för bort halmen från förfrukten är det ofta behov av kalium till höstrapsen. Är så fallet är det en stor fördel att kombiså och därmed placera gödseln så den nås av rapsplantorna och inte av ogräset. Till höstoljeväxter ...

Gödningsspridare för julgranar

Danska Bredsgaard har utvecklat en gödsningsspridare för julgransodlingar. Den heter Tree Tech TS2500 Air Matic och 2 500 liter. Det är en pneumatisk maskin med utkast i överkanten av maskinens höger- och vänstersida. Fördelen är att den då når över grantopparna och kan upp till ...

Kalka med gödningsspridaren

Att kalka åkern är viktigt för att erhålla rätt pH-värde men även för att erhålla en lättbearbetad jord med rätt biologi. Det finns många olika sorters kalk och det gäller att välja rätt typ beroende på behov och hur snabb effekt som önskas. Calciprill är ...

Även gödning med Espro

Den franska maskintillverkaren Kuhn kommer med en kombiversion av den bearbetande såmaskinen Espro. Espro finns i 3, 4 och 6 meters arbetsbredd. Dem minsta är fast medan de två bredare har hydraulisk ihopfällning för transport. Transportbredden är 3 meter. Det är bara 6-metersversionen som erbjuds ...

Gödningsutmatningen matchar hastigheten på Tempo

Den nya frontmonterade gödningstanken Väderstad FH 2200 möjliggör kombisådd med hög precision. Tanken, som rymmer 2 200 liter, är utrustad med elektrisk Fenix III-utmatning anpassad för stor kapacitet på fältet. FH 2200 är utvecklad för gödningsutmatning, med en kapacitet upp till 250 kg/ha vid 15 ...

No Thumbnail

Miljöåtgärder både minskar och ökar övergödningen

EU-revisorerna kritiserade nyligen Sveriges arbete med att minska övergödningen av Östersjön. Ett problem är att vi har för dålig kunskap om hur miljöstöden i jordbrukspolitiken i praktiken påverkar näringsläckaget. I en ny studie visar AgriFood dels hur vi kan mäta den samlade effekten av alla ...

No Thumbnail

Mer gödning på danska åkrar

I och med den nya regeringen i Danmark verkar danska lantbrukare få lite bättre regler. De sedan flera år tillbaka omstridda reglerna om gödsel på åkermark, de så kallade gödselräkenskaperna, som innebär att danska lantbrukare inte får spruda så mycket kväve som de själv anser ...

No Thumbnail

För flytande gödning

Den här utrustningen visades på mässan Grassland & Muck och används för att blanda och spruta ut flytande växtnäring. Den har en egen elmotor som driver pumpen och därmed kan utrustningen placeras på flaket på en pickup i stället för som på bilden hänga i ...