ANNONS

Absolut riskerar bli av med odlare

Svenska spannmålsproducenter har reagerat negativt på Pernod Ricards beslut att Absolut Companys ska återuppta exporten av Absolut vodka till Ryssland. Nu riskerar Absolut Company att gå miste om odlare till den svenska spannmål som är grunden i hela produktionen.

Lantbruksnytt har träffat Fredrik Gertzell som odlar stärkelsevete till Absolut Company men han ser nu över hur han helt och hållet ska kunna sluta leverera. Han anser att företaget gör helt fel när de nu väljer att åter exportera vodka till Ryssland.
– Vi har några terminskontrakt som vi också ska leverera på så vi får se huruvida vi kan ta oss ur dem eller inte, säger han.

Han har också Absolut-vete som inte är kontrakterad och den funderar han nu på om han kan sälja till någon annan istället.
Fredrik menar att det rimmar illa att ett företag som pratar mycket om hållbarhet och värderingar nu väljer att återuppta exporten till Ryssland som attackerat Ukraina.
– Förhoppningsvis tar Absolut sitt förnuft till fånga och backar och framför allt att de ligger på sin ägare att de inte kommer att acceptera det här.

Tre spannmålsföretag köper vete från odlare och säljer till Absolut Company på kontrakt. Det är Lantmännen, som inte fattat beslut men följer utvecklingen, BM Agri som inte har för avsikt att ändra på något nu då de måste följa sina avtal med Absolut Company samt Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, som tycker det är fel.
– Vi står för det första inte bakom Pernod Ricards beslut att öppna för export till Ryssland. Vi för en konstant dialog med Absolut kring den här frågan. Sedan får vi se lite vad det mynnar ut i, säger Johan Eriksson, spannmålsinköpare på KLF.

De tre levererande företagen har kontrakt med Absolut till 2024. Om någon av dem skulle välja att sluta leverera kan det innebära stora problem för spritproducenten.

Spannmålsproducenten Fredrik Gertzell hoppas att det ska bli en lösning där företaget väljer att sluta med exporten.
– De som jobbar på Absolut är ju också människor. Jag vet inte hur man ska kunna se på det som händer utan att man reagerar. De bilderna vi ser från Ukraina är… Ja alltså jag kan inte ens förstå hur man ens kan fundera på att exportera till Ryssland efter vad man sett under det senaste året, säger han.

Vi har försökt att nå absolut Company för en kommentar men de har än så länge inte velat lämna någon sådan.

I dagens Lantbruksnytt sändes ett inslag på samma ämne och ni hittar det här.

Relaterade artiklar