ANNONS

Affär med First Farms spricker

Det blir ingen affär mellan det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms och DCH International. Tanken var att First Farms skulle överta åkerareal från DCH International samt sprida detta företags gödsel, då DCH International i sin tur skulle koncentrera sig på animalieproduktion. I ett pressmeddealnde skriver First Farms att de åkrar som var aktuella är för små i snitt och därmed blir det för kostsamt att driva dem.
First Farms vidhåller sina färväntningar om en vinst i storleken 6–11 miljoner danska kronor för år 2015.

Relaterade artiklar