ANNONS

Ny affärsmodell på S&H

Efter att under alla år sedan andra världskriget ha verkat som en klassisk, renodlad importör och distributör åt privata, fristående men kontrakterade lokala entreprenörer väljer Söderberg & Haak inför sitt 150-årsjbileum 2016 att göra betydande strategiska förändringar i sin affärsmodell.
– I framtiden kommer vi se Söderberg & Haak vara representerade på två olika sätt i marknaden. Det nya sättet blir att vi i utvalda områden agerar hela vägen fram till slutkunderna. Logiskt nog tittar vi här i första rummet på möjligheten att smälta samman Söderberg & Haak med återförsäljaren Agroma Syd i Staffanstorp i Sydvästra Skåne för att under namnet Söderberg & Haak och från en anläggning omhänderta och utveckla alla kundrelationer i västra och södra delarna av Skåne, berättar Thomas Svensson, vd för Söderberg & Haak.
– Denna nya strategi öppnar samtidigt upp för att lokala entreprenörer ges möjligheter att som ansvariga delägare driva Söderberg & Haak-sälj- och serviceställen, under namnet Söderberg & Haak där de ansvarar i sitt område för den dagliga driften och frontlinjen i slutkundsrelationerna, medan Söderberg & Haak centralt, för kostnadseffektivitetens skull, omhändertar alla möjliga back-office-funktioner, fortsätter Thomas Svensson.
– Ett konkret exempel härvidlag är Ystad och sydöstra Skåne där säljarna Anders Bramsvik och Alexander Andersson nyligen valt att engagera sig som ansvariga delägare under namnet Söderberg & Haak, berättar Thomas Svensson vidare och tillägger att ett liknande upplägg är att förvänta i Rinkaby för nordöstra Skåne och västra Blekinge samt även på andra platser i landet.
– Slutligen och så klart, som den vanligaste förekommande representationen kommer vi att se klassiska, traditionella, kontrakterade återförsäljare, ägda och drivna av lokala entreprenörer. Och här kommer vi att se såväl många ur det gamla S&H-gardet samt ett antal nya som välkomnas till S&H-världen, avslutar Thomas.

Relaterade artiklar