ANNONS

Så åkerbönorna djupt

Man kan med fördel så åkerbönor ner till 8-9 cm djupt. Det underlättar ogräsbekämpningen.

Åkerbönor tål sådjup ner till 8-9 cm och det ska man utnyttja, lyder det från danska Seges. Därmed har man stor möjlighet till ogräsbekämpning innan bönorna bryter genom markytan. Spillraps och annat snabbgroende ogräs sprutas med fördel bort med glyfosat, skriver Effektivt Landbrug. Ett alternativ kan vara att dessutom blanda i ogräsmedlet Fenix vid den körningen.

Vidare menar rådgivarna på Seges att man inte ska vara rädd för mekanisk ogräsbekämpning från

Nyuppkomna ogräs under glasrutan? Då kan det passa med en blindharvning.

det att plantorna mjuknat av efter uppkomst och fram till dess att de är 10-12 cm höga. Man ska dock vara uppmärksam på att de inte får knäckas.

Ett alternativ vi på Lantbruksnytt rapporterat om tidigare är att utnyttja blindharvning för grödor som sås djupt. Man kan då lägga ut exempelvis en fönsterruta på fältet och när man börjar se ogräs bryta igenom markytan under glaset, är det dags att harva grunt. Man måste dock se till att den blivande huvudgrödans plantor inte kommer i konflikt med harvpinnarna.

En blindharvning görs mycket ytligt för att inte skada plantorna som är på väg upp ur jorden.

Relaterade artiklar