ANNONS

Åkermarken räcker inte till

År 2050 kommer åkermarken att uppgå till 1 500 kvadratmeter per invånare. Det är 0,15 hektar person och därmed cirka 900 kg vete per person och år eller 2,5 kg per dag.

Det räcker men görs en del av det om till kött blir det maximalt 500 gram per dag och person och ska dessutom en hel del energi produceras från åkermark kan mängden livsmedel bli knapp.
Detta blir framförallt ett faktum i utvecklingsländer där tillgången till åkermark endast är 0,1 hektar per invånare.

Relaterade artiklar