ANNONS

Alla välkomnar inte Ukraina till EU

Det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att ta in Ukraina i EU:s inre marknad. Det säger branschorganisationen Danske Svineproducenter i en intervju i Effektivt Landbrug. Föreningen ser det inte som självklart att Ukraina passar in i EU och menar att operationen kommit igång lite väl snabbt till följd av den ryska invasionen.

Ukraina har 40 miljoner hektar åker och det kommer utgöra 25 procent av den totala åkermarken i EU den dag landet blir medlem.
Det kommer att ställa hela den nuvarande lantbrukspolitiken i EU på ända och många nya regler och anpassningar behöver göras.
Branschföreningen menar att en utvidgning av EU måste ske på ekonomiska grunder.
Å andra sidan skapades EU för att stabilisera Europa och minska risken för krig.

Relaterade artiklar