ANNONS

Allt fler aktörer vill se att införandet av Avskogningsförordningen skjuts upp

Den 17 november år 2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag till Avskogningsförordning med syfte att minska risken för att produkter som konsumeras i EU bidrar till avskogning i tredje land. Reglerna gäller även för produktionen inom EU.

I praktiken innebär förslaget att företag som säljer produkter så som soja, nötkött, palmolja och kaffe på EU:s marknad eller exporterar dem från EU måste kunna redovisa att produkterna inte bidragit till avskogning. Företagen behöver också redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att förhindra avskogning i sina leverenskedjor. Lagstiftningen är beslutad att träda i kraft den 1 januari år 2025.

Men flera aktörer har under våren uppmärksammat att genomförandet av lagstiftningen visat sig svår och administrativt tungt. Medlemsstater har bland annat pekat på osäkerhet kring hur reglerna ska tolkas vid avverkningar som görs för att återställa betesmarker eller hur långtgående spårbarheten för exempelvis foder ska vara. Ett exempel inom det området är soja.

Allt fler förespråkar nu ett försenat införande av lagstiftningen, för att ge berörda aktörer och myndigheter mer tid att reda ut hur reglerna ska hanteras. Europaparlamentets konservativa partigrupp EPP vill att Ursula von der Leyen, som åter föreslås blir ordförande för EU-kommissionen, måste försena införandet annars kan de inte godkänna henne som ny kommissionär i Europaparlamentet.

Relaterade artiklar