Kategori: Ekonomi

Om ett halvår exporterar Ryssland griskött till Kina

Efter nära 15 års stopp är det snart öppet för Ryssland att exportera griskött till Kina. I mitten av nästa år är planen att de första leveranserna griskött ska levereras. Som vi rapporterade om redan i oktober i år har kinesiska myndigheter nu godkänt import ...

Steg tas för att jägare ska kunna sälja vildvinskött direkt till konsument

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. En av förutsättningarna är att jägaren anmäler sin verksamhet till länsstyrelsen. Viktigt i detta sammanhang är att inte exempelvis skjutvapen hamnar i orätta händer till följd ...

Svensk ordförande i EU-topp

Copa-Cogeca, EU:s största paraplyorganisation för lantbrukare och lantbrukskooperativ, har idag valt en ny ordförande till Cogeca, den kooperativa delen av organisationen. Ny ordförande är Lennart Nilsson, kött – och spannmålsproducent från Halland samt ledamot i LRFs förbundsstyrelse sedan år 2012. Lennart Nilsson tillträder som ordförande ...

AFS-zonen minskas

Tre månaders intensivt och framgångsrikt arbete med att kartlägga och bekämpa afrikansk svinpest har lett till framsteg; nu minskas den smittade zonen och berör endast Fagersta och Norbergs kommuner. Ansvariga myndigheter, organisationer och jägare har samverkat för att nå denna milstolpe. – Det är glädjande ...

Plastpåsen är bra för grönsakerna

Europaparlamentet vill inte se förbud mot förpackningar av frukt och grönt och går därmed emot EU-kommissionens förslag från i fjol.  Den 22 november år 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av regelverket för förpackningar och förpackningsavfall, som bland annat ersätter direktivet från 1994 med ...

Högriskområden för fågelinfluensa

Jordbruksverket har i dag den 27 november beslutat att upprätta högriskområden i delar av södra Sverige för att minska risken för spridning av fågelinfluensa. I högriskområdena gäller särskilda regler för de som håller fjäderfän och andra fåglar. Utbrott av fågelinfluensa ökar i flera länder i ...

Certifiering av upptag och inbindning av koldioxid

Europaparlamentet har nu antagit sin position, där de bland annat vill att certifiering inte bara ska kunna ske för inbindning av koldioxid utan också för minskade utsläpp. Detta för att så kallat “koljordbruk”, som aktivt minskar utsläpp men inte eliminerar dem helt, ska kunna dra ...

Minimipriser i Indien ska öka produktionen

För att säkra livsmedelsförsörjningen till befolkningen i Indien har myndigheterna där infört nya högre minimipriser för flera lantbruksprodukter. Trots att världsmarknadspriserna är höga är det inte alltid indiska lantbrukare lyckas få ut rätt priser för sina varor. Därför inför myndigheterna i landet minimipriser vid köp/försäljning ...

Sverige stöttar Ukrainas spannmålsproduktion

Lantbrukarna i Ukraina har det tufft till följd av kriget. På grund av svårare frakter tvingas de sälja spannmål, solrosor, soja och raps till priser under världsmarknadspriset och detta i kombination med brist på insatsvaror medför att kalkylen inte går ihop. Produktionen av växtodlingsprodukter har ...

Stopp för konstgjort kött

Italien blir första landet i världen som enligt en ny lag stoppar all framställning och försäljning av laboratoriekött. Det är den sittande högerregeringen som inför den nya lagen, som de säger försvarar italiensk tradition. Det är således inte alla som ser forskningen inom laboratoriekött som ...

50 dollar fatet – där går gränsen för råoljan

Opec + och flera andra oljeproduceranade länder i världen har under flera månaders tid försökt begränsa utbudet av råolja för att få upp priserna. Men priset har i stället gått den andra vägen och ligger nu runt 80 dollar per fat, mot tidigare runt 90. ...

Färre hundar till slakt

Sydkorea är på väg mot ett förbud vad gäller konsumtion av hundar. Under en treårsperiod ska alla de farmer som föder upp hundar till slakt i landet fasas ut. I dag slaktas cirka 1 miljon hundar per år i Sydkorea för humankonsumtion. Förbudet gläder många ...

Full fart på sprutorna i EU

Flera års förberedelser föll på målstrecket. Det blir ingen halvering av användningen av växtskyddsmedel inom lantbruket till år 2030. Det var EU-parlamentet som röstade nej till förslaget från EU-kommissionen om en halvering av växtskyddsmedel i lantbruket till år 2030. Hela 299 ledamöter röstade nej, 207 ...

LRF positiva till Riksbanksbeslutet

Räntan har höjts rekordsnabbt det gångna året och en ytterligare höjning hade riskerat att bromsa upp den svenska ekonomin. Med tanke på den allt lägre inflationstakten bör utsikterna för kommande räntesänkningar nu förbättras. Detta sammantaget ökar möjligheterna för lantbruket att investera i framtiden.  En oförändrad ränta och ...

Marknaden fick fel – Ingen höjning av räntan

Även om det under de senaste dagarna varit allt fler som trott på oförändrad ränta i november så ansåg en majoritet av experter in i det sista att det skulle bli en nionde höjning på raken. Men det blev det inte. Riksbanken valde att låta ...

Belgiska myndigheter stänger grisgårdar

Belgien väljer att gå ungefär samma väg som Nederländerna, nämligen att betala lantbrukare för att avsluta driften.   Det är ett försök att minska ammoniakavgången från lantbruket i Belgien totalt sett och det handlar om att stänga grisgårdar. Totalt är det cirka 3 600 lantbruk med ...

Socker i stället för glyfosat

Parallellt med den nya registreringen av glyfosat som nu innebär att lantbrukare i EU kan använda sig av ogräspreparat som Roundup i ytterligare tio år kommer nu rapporter om att ersättare till den aktiva substansen kan vara på väg. Det är såväl Bayer Crop Science ...