Kategori: Animalieproduktion

Spannmålsavtalet höll knappt en halv månad

Ryssland har i dag stoppat spannmålsavtalet som ska innebära fredade sjöfrakter för spannmål och andra lantbruksprodukter från tre ukrainska hamnar vid Svartahavet. Uppgifterna kommer från turkiska Joint Coordination Center i Istanbul som meddelar att det från den 1 juni inte går att registrera nya fartygsfrakter ...

Blandfärs med ny innebörd

Axfood är först med att i stor skala lansera en färs av lika delar nötkött och grönsaker. Färsen Nöt & Grönt säljs under det egna varumärket Garant och har bara hälften så stort klimatavtryck* som vanlig nötfärs. Nöt & Grönt är Nyckelhålsmärkt, bär Kött från ...

Utveckling av djurhälsa är effektivt för ökat välstånd i östra Afrika

Jordbruk är den största ekonomiska sektorn i de flesta låginkomstländer. Där är småbruk dominerande och djurhållningen central. Satsningar inom jordbrukssektorn är effektivt för att stärka ett lands ekonomi och på så sätt bidra till fattigdomsbekämpning. Utbrott av djursjukdomar kan få katastrofala följder för familjers ekonomi, ...

Förödelse inom ukrainskt lantbruk visas på ny karta

En ukrainsk lösning för att registrera förluster inom jordbrukssektorn till följd av kriget har blivit en av de fem finalisterna i en internationell innovationstävling. Lösningen, utvecklad av experter från USAID AGRO-programmet och Ukrainska jordbruksrådet, presenterades vid SID-US-konferensen i Washington, DC. Den interaktiva lösningen inkluderar en ...

Påverkas vildsvinspopulationen av virusinfektioner?

I ett nystartat forskningsprojekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska vildsvin undersökas för porcint circovirus typ 2 (PCV2). Detta virus orsakar sjukdomar där både reproduktionen hos suggorna och kultingarnas förmåga att överleva kan påverkas. SVA vill gärna få in rapporter från allmänheten om fynd av ...

Förslag om jägares försäljning av vildsvinskött på remiss

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. Med det förslag som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har remitterat tas nästa steg. Promemorian som har remitterats innehåller förslag som är nödvändiga för att jägare ska ges ...

Rätt tid att säkra EU-stödet

I går nåddes en ny bottennotering för den svenska kronan då den stod i 11:6025 mot en euro. Det innebär att det kan vara rätt tid att säkra årets EU-stöd. Lantbrukets EU-stöd sätts i euro och växelkursen bestäms i slutet av september. För 2022-års stöd ...

I dag öppnar ansökan för elstöd företag

I dag tisdag 30 maj klockan 12.00 öppnar Skatteverkets e-tjänst för de som vill ansöka om elstöd till företag och organisationer. Företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan beviljas elstöd. – Företag som har lämnat en komplett ansökan kan räkna med att få ...

Cellulosa i smågrisfodret

En ny studie drar slutsatsen att MFC-tillskott är en potentiell utfodringsstrategi för att förbättra tillväxtprestanda och mikrobiell modulering och för att minska diarré efter avvänjning. Finska forskare har utvärderat effekten av mikrofibrillerad cellulosa på prestanda och tarmhälsa hos avvanda smågrisar. I moderna grisproduktionssystem är avvänjning ...

Danska skattepengar återuppbygger lantbruket i Ukraina

En dansk investeringsfond har godkänt två lån för återuppbyggnaden av Ukrainas jordbruk och livsmedelsförsörjning. Genom en investeringsfond kommer Danmark att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina. Det säger näringsminister Morten Bødskov (S) innan regeringen i fredags lanserade “Ukrainas investeringsforum”, som ska skapa samarbete mellan danska och ...

Arla bygger mjölkgård i Nigeria

Arla har öppnat sin första gård utanför Europa i Nigeria, ett land som förväntas bli ett av världens mest befolkade länder. Öppningen av gården markerar Arlas starka engagemang i Nigeria. Genom utbildning av lokala mjölkproducenter och kunskapsdelning inom sektorn strävar man efter att främja mejeriproduktionen ...

Tyska lantbrukare är kritiska till frihandel med Ukaina

I torsdags beslutade Europeiska rådet att förlänga frihandeln mellan EU och Ukraina. Lantbrukare kan förvänta sig ökad prispress på sina produkter. Till slutet av juni 2024 gäller förordningen om handelsliberalisering, som möjliggör att Ukraina kan suspendera alla tullar, kvoter och handelsskyddsåtgärder för sina importvaror till ...

Hans Ramel och Viktoria Östlund invalda i LRFs riksförbundsstyrelse

LRFs riksförbundsstämma som ägde rum 23-24 maj beslutade att välja in skåningarna Hans Ramel och Viktoria Östlund till nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse. Hans Ramel är 45 år och ordförande i LRF Skåne sedan fem år. Hans bor på Övedskloster i Lunds kommun där han ...

Ett steg närmre autonoma traktorer i fält

Det finns i dag ett antal tillverkare av självkörande traktorer för lantbruket, men ingen som kan använda dem inom EU. Anledningen är regelverket som inte är anpassat för tekniken och som medför att en autonom lantbruksmaskin ska arbeta inom ett inhägnat område. De fältrobotar som ...

Ökad risk för resistens utan zink

Utan medicinsk zink i smågrisfoder ökar nu risken för resistens. Bakgrunden är att smågrisproducenter tvingas använda mer medicin för att undvika diarré i samband med avvänjning. Som vi rapporterade om tidigare i maj har medicinförbrukningen ökat i smågrisbesättningar sedan zink förbjöds inom EU förra sommaren. ...

Fastighetsskatt försvårar solcellsutbyggnad på dansk åkermark

I Danmark betalar lantbrukare fastighetsskatt på åkermark och ekonomibyggnader på lantbruk. Detta ställer nu till bekymmer när lantbrukare vill byggas solceller på åkermark då skattesatsen förändras beroende på vad marken används till. Särskilt svårt blir det på åkermarker där solceller kombineras med odling eller betesdrift. ...

Tre av tio svenskar oroade för livsmedelsbrist i Sverige

Tre av tio svenskar upplever en stor oro kring en eventuell framtida livsmedelsbrist i Sverige, enligt en ny Sifo-undersökning gjord av Kantar Public. Så mycket som varannan svensk har litet förtroende för att Sverige skulle kunna förse hela befolkningen med mat i framtiden. Samtidigt noterar ...

Kina minskar oljeinköpen

Kina minskar sin import av råolja. Under april månad minskade landet sin import av råolja med 16 procent och den blev då 10,4 miljoner fat per dygn. Prognosen är att det fortsätter att minska även i maj och analytiker anser att det förändrade mönstret är ...