Kategori: Ekonomi

Regeringen skärper jordförvärvslagen

Den som förvärvar en lantbruksegendom behöver i vissa fall ett så kallat förvärvstillstånd. Ett kryphål har dock gjort det möjligt att kringgå dessa bestämmelser. Regeringen föreslår därför i en proposition att regelverket ska skärpas. – Jordförvärvslagen är ett viktigt verktyg för att bevara balansen i ...

Restvärme blir vätgas

Sweco har fått i uppdrag att projektleda RES gröna vätgasanläggning samt bidra till industriell symbios när restvärmen från den 20 MW stora anläggningen ska tas tillvara för uppvärmning av exempelvis fastigheter, fiskodlingar och växthus. Utanför Ånge i Västernorrland planeras ett grönt industrikluster där hjärtat blir ...

Trävaror slår exportrekord till USA

Trots orosmoln som ökade kostnader, högre räntor samt dåliga konjunkturutsikter för världsekonomin präglas marknaden för trävaror, papper och massa fortsatt av hög produktionstakt och höga priser. På marknaden för trävaror är en av förklaringarna exportrekord till den amerikanska marknaden – som på kort tid blivit ...

Fortsatt prispress på oljan

Priset på råolja ligger just nu i nivån 79 dollar per fat och där kan det mycket väl ligga ett tag tror analytiker. Men skulle det falla det minsta under nuvarande nivå är ett större prisfall på gång igen och nästa botten är då 60-65 ...

Ryska styrkor stal spannmål

Ryska styrkor har skördat bland annat vete på ockuperade områden i Ukraina och fört spannmålen till Ryssland eller exporterat till andra länder. Det visar satellitbilder från Nasa. Totalt handlar det om 6 miljoner ton vete från områden som var under rysk ockupation i höstas när ...

Fortsatt liten elförbrukning

Förbrukningen av elektrisk ström var rekordliten under september och oktober. Detta till följd av milt väder och kampanjer om att minska elförbrukningen, något som fungerade. Nu visar färska siffror att även november låg långt under fjolårets siffror. Under november minskade den distribuerade elen till hushåll ...

Mindre CO2 från mjölkgårdaran

Efter att ha genomfört beräkningar på 299 mjölkgårdar kan Skånemejerier konstatera att klimatavtrycket på gårdarna har sjunkit något från 2020 till 2021. Det genomsnittliga klimatavtrycket ligger dessutom under snittet i Sverige.  Så hur kan en gård minska sitt klimatavtryck? – Det viktigaste är att ha en ...

Väderstad bidrar med värme i Ukraina

För att hjälpa ukrainarna har Väderstad tillverkat och skeppat 150 fältkaminer till landet. Nu är ytterligare 550 kaminer på gång. Den är 60 centimeter djup, 20 centimeter hög och 30 centimeter bred med två kokplattor och en skorsten. Tanken med konstruktionen är att den ska ...

Gödselpriset har nått en lägsta gräns

Priset på naturgas stiger igen men priset på gödsel har fortsatt ner lite till under förra veckan. CAN27 för 560 euro per ton är de lägsta priser vi kan finna och de är just nu i östra EU. I förra veckan steg priset på naturgas ...

Efter tre månader med prisfall – nu stiger energi igen

Bortsett från råoljan är det nu prisuppgång på energi generellt. Gas, kol och elektrisk ström stiger i pris just nu. Priserna stiger på såväl spottmarknaden som på terminsmarknaden. För elen och gasen är det dock en lång bit kvar innan de når toppriserna i augusti ...

No Thumbnail

Regeringen satsar fortsatt på samordning av näringslivets hållbara omställning i norra Sverige

Den 29 november tog Näringsdepartementet emot en slutrapport från Peter Larsson, samordnare för frågor som rör samhällsomställningen vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Med anledning av uppdragets betydelse för näringslivets hållbara omställning avser regeringen att förlänga samordnarens uppdrag med sex månader. – ...

Brist på el ställer till det för animalieproducenter i Ukraina

Strömavbrott över hela landet ställer till det för animalieproducenter och slakterier i Ukraina. Rysslands angrepp mot elinfrastruktur i landet har medfört att kapaciteten i dag är cirka 1/3 av det normala. Det är framförallt produktion av grisar och fjäderfä som får det kämpigt utan ström ...

Solel och lantbruk i kombination

Det går att producera mycket energi från solen och att uppföra solceller på lantbruk behöver inte vara i konflikt med livsmedelsproduktion. Det kallas agrivoltaiska system och börjar dyka upp lite här och där med solceller som samsas om samma mark som betande djur eller odlingar. ...

Oljepriset fortsätter att falla

Medan priset på elektrisk energi stiger just nu faller priset på olja. På en vecka har priset på råolja fallit med 10 dollar per fat. Priset på råolja är just nu 85 dollar per fat och därmed långt under den toppnivå vi såg i juni ...

Rumänien hårt drabbat av ASF

Under november månad har flera fall av afrikansk svinpest drabbat Rumänien. Enbart från den 5 till den 18 november är 19 utbrott i tambesättningar rapporterade. Så här långt under innevarande år är det rapporterat 305 fall av afrikansk svinpest i Rumänien, vilket placerar landet i ...

Stimulanspaketet närmar sig

Vi befinner oss nu i en avslutande fas vad gäller räntehöjningar i såväl USA som i Europa. I USA räknar marknaden med en sista höjning på 0,5 procent och i Sverige har Riksbanken, vid den senaste höjningen nu i november, aviserat att det kan handla ...

Strejker bromsar exporten i Brasilien

Stora strejker i brasilianska hamnar ställer till det för lantbruket i landet. Skörden pågår för fullt och varor måste iväg. Brasilien ser ut att gå mot en rekordskörd vad gäller majs och soja denna säsong och totalt sett ser det ut som att Sydamerika kan ...

Klimatvänligare mjölkproduktion

Under de 30 senaste åren har mjölkproduktionen i Nederländerna minskat sin koldioxidavgång med 35 procent. Det visar nya tal från Friesland Campina. Bakgrunden till siffrorna är den debatt som drivits i Nederländerna under det senaste året där politiker vill minska animalieproduktionen i landet rejält och ...

Tre föreningar i samarbete för minskat klimatavtryck

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ i ny offensiv satsning för att reducera klimatavtryck i livsmedelskedjan och öka lönsamheten för medlemmarna. Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus, som står för 20 procent av svensk spannmålshandel, saminvesterar i en digital plattform som beräknar och minskar ...