Category Archives: Animalieproduktion

Lantbruket kan minska CO2 totalt

SkyClean är en teknik som har potential att halvera jordbrukets klimatavtryck och göra flygbränsle klimatneutralt. Nu visar en ny rapport att SkyClean sannolikt är billigare för samhället än andra klimatteknologier med liknande potential. Jordbruket kan minska sina växthusgasutsläpp med 50 procent med hjälp av den …

Stora risker med ASF

Tullen i USA har under år 2020 beslagtagit 1 049 partier med illegalt griskött som importerats från Kina. Det är en fördubbling av antalet fall jämfört med 2019. Det rapporterar Effektivt Landbrug. På grund av risken för smitta av afrikansk svinpest är det inte tillåtet …

Nytt Mercosuravtal ger mer livsmedel till EU

Ett nytt tillägg till Mercosuravtalet skulle ge EU ökad exportmöjlighet av industriprodukter till Sydamerika medan länder som Paraguay, Brasilien och Argentina skulle få öka exporten av livsmedel till EU, framförallt för nötkött. Men nu har det framkommit att avtalet skulle innebära ökad skogsskövling i framförallt …

Exporterande länder drabbas hårt vid sjukdomar

Det senaste året har det tydligt framgått vilka negativa konsekvenser det blir när sjukdomar och pandemier bryter ut i länder som normalt exporterar animaliska livsmedel. Afrikansk Svinpest i Tyskland medförde att landet inte längre kunde exportera till Asien vilket resulterade i ett stort överskott på …

Medvind för Axfoods hållbarhetsarbete under 2020

I samband med att Axfoods års- och hållbarhetsredovisning publiceras idag summeras även förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Minskat matsvinn, fossilfria transporter och högre andel hållbarhetsmärkta varor är några områden där viktiga framsteg gjordes under förra året. Maten har aldrig haft en större påverkan på klimatet och miljön …

Kronfågel minskar utsläpp med 85 procent

Kronfågel vill göra gott för planeten och minska utsläppen i hela värdekedjan. Därför är vi oerhört glada över att ha minskat vår transportpåverkan med 85 procent sedan skiftet till förnybart och fossilfritt bränsle för både in- och distributionstransporter* som gör att vi sparar 3300 ton …

Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt riktning. Enskilda lantbrukare ska inte pressas att sälja …

Hästgödselhantering ska granskas

Från den 1 mars till 30 september 2021 kommer flera kommuner att genomföra miljötillsynsbesök hos hästhållare. Tillsynen är en del i ett projekt som Jordbruksverket driver för att följa upp lagring, bortskaffande och spridning av gödsel samt hur gödsel i rasthagarna hanteras. Sverige är ett …

Karl Ståhl ny statsepizootolog

I går fick Sverige en ny statsepizootolog, Karl Ståhl, 53 år. Det är en av de viktigaste rollerna på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), med tyngdpunkt på att leda myndighetens arbete med frågor som rör allvarliga, smittsamma sjukdomar hos djur. Statsepizootologen är också krisledare vid allvarliga …

Kemikalieinspektionen ger nöddispenser för växtskyddsmedel mot granbarkborrar

Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektions dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT. Skadorna från granbarkborre i Sverige …

ASF ökar i Afrika

Efter att länge fokuserat på utbrott av afrikansk svinpest i Asien och Europa och nu senaste månaderna följt den tyska utvecklingen noggrannast vänder vi nu blickarna mot Afrika, den världsdel där sjukdomen först påträffades bland grisar. För nu ökar afrikansk svinpest i länder som Sydafrika, …

Snedvriden konkurrens i Tyskland

I Tyskland finns nu ett stödprogram där lantbrukare och maskinstationer kan få upp till 40 procent i bidrag från tyska staten vid investering i miljövänlig teknik för spridning av flytgödsel. Flera tillverkare av flytgödselspridare har vädrat morgonluft och ansökningarna haglade in när stödprogrammet öppnade. Dock …

Filipinerna ökar importen av fläsk

Filipinerna är en av världens största importörer av griskött. Nu har landets myndigheter tagit beslut om att importera cirka 400 000 ton griskött under 2021. Det är mer än en fördubbling jämfört med tidigare då importen legat runt 162 000 ton griskött per år- Landet …

Dyrare kycklingar i Brasilien

Uppfödare av fjäderfä i Brasilien upplever att kostnaderna i produktionen stigit med hela 39 procent det senaste året. Det rapporterar Effektivt Landbrug. I stort sett alla kostnader har stigit utom löner och som exempel har foder blivit 33 procent dyrare i landet. Ökat pris på …

Skador från vildsvin påverkade lantbrukarna mest förra året

Viltskador i allmänhet och vildsvinsskador i synnerhet är det som påverkade Sveriges lantbrukare mest förra året. Närmare hälften hade kostnader för skador orsakade av vildsvin. De värst drabbade hade skador från 200 000 upp till 1 miljon kronor medan medelkostnaden per företag uppskattningsvis var 45 …

Ny strategi så vattnet räcker

Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. För att främja ett ansvarsfullt nyttjande av Sveriges vattenresurser och säkerställa effektiv och hållbar vattenhushållning ska Näringsdepartementet ansvara för att inom Regeringskansliet ta fram en gemensam strategi under ledning av …

Priset på olja är i mål

Priset på råolja har gått upp i jämn takt sedan bottennoteringen våren 2020. Detta trots att förbrukningen inte ökat nämnvärt under perioden. Minskad produktion har medfört att det blivit balans mellan utbud och efterfrågan. Nu har priset på råolja nått den nivån där det är …

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng