Kategori: Animalieproduktion

Nära samarbete med mjölkleverantörer stärker hållbarhetsarbetet på gård

År 2023 var ett utmanande år med ökad inflation, skiftande matpriser och stigande oro kring Sveriges självförsörjningsgrad. Trots detta har Skånemejerier tagit flera kliv framåt i hållbarhetsarbetet. Ett av de största initiativen 2023 var lanseringen av programmet Hållbar mjölkgård som syftar till att främja djuromsorg ...

Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten

Nu är det klart att Landsbygdsriksdagen 2026 äger rum i Västerbotten och Skellefteå. Ett arrangemang som samlar deltagare från hela Sverige – och är en jättelik mötesplats för civilsamhälle, offentliga aktörer och politiker. Landsbygdsriksdagen anordnas återkommande av Hela Sverige ska leva sedan 1989 och är ...

40 miljoner kronor för att utveckla svensk måltidsturism

Måltidsturismen kombinerar kärleken till mat med upptäckten av nya platser. Måltidsturismen är inte bara en chans för besökare att njuta av goda lokala smaker, utan också ett sätt att bevara och främja svensk matkultur, bidra till ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen på landsbygden. Jordbruksverket utlyser ...

Regionalt investeringsstöd kan beviljas i fler landsbygdsområden

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att fler landsbygdsområden ingår i regionalstödskartan. Kartan avgör var vissa regionala företagsstöd kan beviljas. Ändringen träder i kraft 1 juli 2024. – Det är viktigt att främja regional utveckling och näringslivsutveckling i hela landet. En regionalstödskarta som ...

Dispens för Karate 5 CS

Kemikalieinspektionen har bevilja LRF:s ansökan om dispens för Växtskyddsmedlet Karate 5 CS med den aktiv substansen lambda-cyhalotrin. Dispensen gäller mot angrepp av jordloppor i yrkesmässig odling av späda bladgrönsaker (babyleaf) och mot angrepp av trips i yrkesmässig odling av purjolök på friland. Karate 5 CS ...

LRF blir modernare

Genom att modernisera LRFs stadgar har riksförbundsstämman säkerställt en folkrörelse för framtida näringspolitiska arbete, samtidigt säkrat varje medlems demokratiska rättigheter. Många viktiga frågor för LRFs medlemmar avgörs på kommunnivå. Med nya stadgar för LRF och en förändring i roller och ansvar kan LRFs förtroendevalda i ...

Svenska bönder ska inte pressas att slakta

Om inte EU:s klimatpolitik justeras är det i praktiken svårt att se hur klimatomställningen ska kunna genomföras utan omfattande tvångsslakt av kor. Detta när vi är i större behov än på årtionden av ett starkt europeiskt och inhemskt jordbruk. Det kriver Ebba Busch (KD) och ...

Mindre antibiotika till djuren i EU

Användningen av antibiotika till lantbrukets husdjur minskar inom EU. Men trots det vill EU:s miljömyndighet, EEA, se ökade insatser för att minska användningen av antimikrobiella preparat. Den 7 maj publicerade EU:s miljömyndighet, EEA, en rapport med ny statistik för användning av och rekommendationer om användning ...

Regelförenklingar och handelsavtal

Ministerrådet har antagit EU-kommissionens förslag till regelförenklingar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Den 15 mars presenterade EU-kommissionen ett paket med regelförenklingar för delar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), för att avhjälpa den pressade ekonomiska situationen för lantbrukare. Förslaget öppnar bland annat upp möjligheten för medlemsstater ...

Peter Kullgren besökte Lantmännen

Landsbygdsministern i möte med Lantmännen och Spendrups, om hållbar innovation, ökad livsmedelsproduktion och stärkt beredskap. Den 15 maj besökte landsbygdsminister Peter Kullgren Lantmännens framtidsgård i Bjertorp. Här presenterade Spendrups och Lantmännen olika sätt att utveckla svensk livsmedelsproduktion och driva en hållbar omställning. Vidare gav man ...

Stor mängd åtgärder gav renare vatten

I Tullstorpsån i södra Skåne har lantbrukarna gått all-in med att anlägga våtmarker och göra flera andra åtgärder för renare vatten och mer biologisk mångfald. Vattnet har också blivit renare när det gäller fosfor. Tullstorpsån är ett cirka tre mil långt vattendrag som mynnar i ...

Stort biogasprojekt på vänt

Till följd av oenighet bland svenska politiker står ett stort biogasprojekt i Ljungbykommun på vänt. Intresserade lantbrukare finns och även ett rejält investeringsstöd. Ljungby Energi  har erhållit ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket på 60 750 000 kronor för att uppföra en anläggning för produktion av biogas. ...

Traktor Power lever vidare

Traktor Power, Allt om Gården och Åkeri & Entreprenad lever vidare i ny regi. Det berättar Joel Sannemalm chefredaktör för Traktor Power. Boarpsdalen Media, med varumärkena Traktor Power, Allt om Gården samt Åkeri & Entreprenad försattes i konkurs den 8 maj. Konkursförvaltaren har redan sålt ...

Arlas hållbarhetsersättning vinner pris

As hållbarhetsersättning som ger incitament för klimat- och hållbarhetsomställning för mjölkbönder vinner Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2024. – Arlas hållbarhetsersättning är ett konkret exempel på hur kooperativa företag tar samhällsansvar, jobbar långsiktigt och gör det möjligt att genomföra den hållbara omställningen på ...

Minskat intresse för EKO

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark minskade med 8 procent mellan 2022 och 2023, samtidigt som antalet företag som brukade ekologisk mark minskade med 11 procent. Totalt brukades 18,4 procent av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder 2023. Andelen minskade från 19,9 % året före. 550 300 hektar jordbruksmark ...

Stabil försäljning i dagligvaruhandeln i april

Försäljningen i dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent under april 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Samtidigt låg livsmedelspriserna stilla och var därmed på samma nivå som samma månad i fjol. Kalendereffekten för april beräknas till -3,2 procent, vilket beror på ...

Nationellt stöd viktigt i Norrland

Lantbrukare i norra Sverige kan söka nationellt stöd för att bedriva jordbruk i områden som har sämre förutsättningar än övriga landet, som till exempel en kortare odlingssäsong och långa transportavstånd. Syftet är att bidra till att jämna ut inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre ...

Produktionsfall för mjölk i EU

Mjölkproduktionen faller med 20 procent till år 2035. Värst drabbat är Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Det framgår av en ny rapport från nederländska Rabobank som visar att det blir tuffare för mjölkproducenterna i norra Europa de kommande åren och att därför kommer en hel ...