Kategori: Animalieproduktion

Omvända förhållanden i Ukraina

Nu börjar skörden på sina håll i Ukraina. Rapporter har kommit in om att höstkorn skördas i vissa områden och avkastningen ligger på fina 7,5 ton per hektar. Priserna är däremot usla vilket beror på att det är ett överskott av spannmål i landet. Enligt ...

Fortsatt problem med ASF i Tyskland

Afrikansk svinpest fortsätter att skapa problem i Tyskland.  Fram till dags datum har det påträffats 3 990 vildsvin med smittan i Brandenburgområdet och ytterligare fem på andra platser i Tyskland. Det är dessa fem som bekymrar de tyska myndigheterna mest då det innebär att det ...

Få tillstånd för ny vindkraft

Rekordlåga 22 procent av de landbaserade vindkraftverken beviljades slutligt tillstånd av miljöprövningsdelegationerna eller domstolarna under 2021. Det visar en ny studie från Svensk Vindenergi, utförd av Westander Klimat och Energi. Studien gäller vindkraftsansökningar 2014-2021 som beslutats i första instans och slutligt avgjorts eller återkallats. Den ...

Köttgigant lämnar Kalifornien

Som ett resultat av nya hårdare djurskyddsregler i Kalifornien kommer USAs största slakterikoncern att lämna delstaten. Det handlar alltså om Smithfield som ägs av WH Group och som meddelar att från starten av 2023 ska all deras verksamhet upphört i Karlifonien. Totalt har Smithfield 40 ...

Agronod visar upp nytt verktyg för klimatberäkning 

Startupbolaget Agronod bygger en ny nationell dataplattform för att frigöra kraften i svensk lantbruksdata. Nu konkretiseras möjligheterna med plattformen. Under Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar demonstrerar bolaget sitt nya klimatberäkningsverktyg Agrosfär i en första pilotversion. – Agrosfär är ett viktigt case för att konkret visa upp och ...

Kina köper allt mer olja från Ryssland

Under maj månad i år importerade Kina 55 procent större kvantiteter av rysk olja jämfört med samma månad i fjol. Ryssland har därmed gått om Saudiarabien vad gäller oljeleveranser till Kina. När Nordamerika och Europa försöker minska all handel med Ryssland så gör således Kina ...

Värdet av livsmedelsproduktionen ökar snabbt

Ett hållbarare lantbruk och industri, där livsmedel såväl är bättre för klimat och miljö som för konsumenterna, medför en kraftigt ökad omsättning i hela livsmedelssektorn, från lantbruket till konsument. Det satsas just nu mycket pengar i olika investeringar i branschen och värdet av den globala ...

LF binder koldioxid i skog

– Genom investeringsportföljerna är Länsförsäkringar delägare i flera skogsbolag. Utifrån vårt ägande har vi beräknat att den samlade, positiva klimateffekten uppgår till över 550 000 ton koldioxid, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv. Skogsinvesteringarna och dess skogsråvara gör det möjligt att bland ...

Antibiotikaresistensen stabil hos djur

I Sverige har ledstjärnan för arbete mot antibiotikaresistens bland bakterier från djur under många år varit att jobba med förebyggande djurhälsoarbete. Redan på åttio- och nittiotalen gjordes grundarbetet då stora förbättringar uppnåddes, den stora majoriteten av djurslag i Sverige har ett gott läge när det ...

Stor prislapp för natur

I dag presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag under namnet ”Nature restoration law” som innehåller bindande mål för återställande av olika naturtyper. Den nya lagen riskerar att få stora negativa konsekvenser för både jord- och skogsbruk i Sverige. Förslaget innebär i praktiken bland annat att Sverige ...

RME blir billigare nu

Att bränslenotan stigit kraftigt efter 2022 har inte undgått någon. Nu ser vi ett kraftigt trendbrott. Ecobränsle RME har den här veckan ett pris som ligger 3 kr/liter under förnybar diesel, HVO100. Terminspriset för september ligger 6 kr/liter under dagens förnybara diesel, HVO100. RME100 ser ut ...

Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp

Föreställ dig en lastbil som bara släpper ut vattenånga, producerar el ombord och har en räckvidd på upp till 100 mil. Det är möjligt med bränsleceller som drivs av vätgas och just nu har Volvo Lastvagnar börjat testa lastbilar med denna nya teknik. För att ...

Tvist om skånsk solpark

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö gällande Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran att anlägga en solpark i Svedberga utanför Helsingborg. I yttrandet betonar European Energy det akuta behovet av ny fossilfri el i Skåne och möjligheterna för ...

Hårdare krav på livsmedelsimport till EU

EU har rätt att införa så kallade spegelklausuler för importerade jordbruksprodukter. Så lyder EU-kommissionens tolkning av en utredning som i förra veckan presenterades på ett ministermötet i Luxemburg. Därmed borde också utländska agrarprodukter som importeras till EU följa EU-direktiven. EU-producenterna skulle på detta sätt skyddas ...

Ökad livsmedelsberedskap

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, deltog på totalförsvarsdagen i Malmö i går, lördag den 18 juni. Kopplingen veterinärmedicin och försvar kan se långsökt ut men om tillgången till mjölk, ägg och kött stryps för soldater och civila minskar Sveriges motståndskraft snabbt. De statliga livsmedelslagren avskaffades runt ...

En rörlig elmarknad

För 26 år sedan avreglerades den svenska elmarknaden. I samband med avregleringen grundades elbolaget Bixia som nu summerar sina 25 år på marknaden. Medelpriset för en kilowattimme har varit cirka 30 öre under de här åren. Men de senaste två åren, 2020 och 2021 har ...

Ukrainsk spannmålsproduktion negativt påverkad många år framåt

Förstörda spannmålsanläggningar och hamnar samt minerade fält medför att det kommer ta flera år innan Ukraina når upp till normal spannmålsproduktion igen, även efter det att kriget upphört. Just nu finns det relativt stora lager av spannmål i Ukraina vilket innebär att det inte finns ...

LRF: Viltskadorna måste minska nu

Ny jaktlagsutredning, förbud mot utfodring av klövvilt samt klassa vildsvin som en allvarligt skadegörande art. Det är tre av åtgärdsförslagen i Viltskadekommissionens utredning som presenterades i dag. – Det är ett gediget arbete som utredaren Elisabeth Nilsson har gjort. Det är uppenbart att regeringen måste ...

Argentina godkänner GMO-vete

Som första land i världen har Argentina godkänt kommersiell odling av ett genmodifierat vete, sk GMO-vete. Sorten heter HB4 och är mycket torktålig. Det är utvecklat av det argentinska företaget Bioceres. Till skillnad från gensaxen har den torkresistenta vetesorten HB4 utvecklats med klassisk GMO-teknik. Detta ...