ANNONS

Allt mer mark i EU ställs om till eko

Omställningen till ekologisk jordbruksmark i EU har haft en stabil utveckling under åren 2012-2020. Ökningen är 50 procent med en årstakt om 5,7 procent.

Sverige tillhör ett av de länder som har mest jordbruksmark omställd till ekologisk produktion, lite drygt 20 procent. Det ger Sverige en tredjeplats på listan. Toppar gör Österrike med drygt 25 procent följt av Estland med drygt 22 procent.

Det har dock skett en stadig omställning under de senaste tio åren.

År 2020 var 9,1 procent av den europeiska jordbruksmarken omställd. Den största andelen är gräsmark, vilket är nästan hälften. Sedan används marken också till produktion av foder och spannmål. Cirka 11 procent används till grönsaksproduktion och vinodling.

Men även om allt mer mark ställs om står den ekologiska djurproduktionen endast för 1-7 procent av den totala djurproduktionen. Det varierar beroende på djurslag.

Inom unionen är det Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland som har störst areal ekologisk mark. De står för 52 procent av den totala arealen. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att det är EU:s största länder.

EU har försökt att särskilt stötta den ekologiska produktionen genom den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP.

Relaterade artiklar