ANNONS

Allt mindre kvävegödsel i Danmark

I Danmark finns det kvoter om hur mycket kvävegödsel lantbrukare får tillföra åkrarna. Men nya siffror visar att förbrukningen av gödsel jhela tiden minskar i landet och inte på långa vägar når upp till maxkvoten.

De nya gödselkvoterna infördes i Danmark år 2015 men år 2023 var förbrukningen av kvävegödsel mindre än de var år 2014, innan kvoterna infördes. Förbrukningen av kvävegödsel har minskat år från år i Danmark och mellan år 2022 0ch år 2023 minskade den med hela 8 procent och var då 12 procent mindre än kvoten.

Relaterade artiklar