ANNONS

Alternativ bekämpning

Fröätande klöverspetsvivlar kan orsaka upp till 50 procent lägre skörd i en klöverfröodling. Går det att reducera angreppen i klöverfröodlingar genom att lura insekternas doftsinne? I projektet sökte forskarna mer kunskap om klöverspetsvivlarnas ekologi och insekternas kemiska kommunikation.

Den rödbenta klöverspetsviveln Apion trifolii respektive den gulbenta A. fulvipes är specialiserade på rödklöver respektive vitklöver, genom bland annat doftpreferenser. Vivlarna övervintrar i och i närheten av tidigare klöverfält vilket gör att man bör undvika återkommande odling av samma klöverart, inom samma område.

Forskarna placerade ut fällor innan vivlarnas flygperiod under två år. Fällorna vittjades en gång i veckan och forskarna kunde se ett ökat antal vivlar i fällorna i takt med klöverns tillväxt, knoppbildning och blomning. Fällor skulle därför kunna användas som varning för kommande skador. Forskarna kunde också visa på att klöverspetsvivlarna hade förmågan att uppfatta en lång rad flyktiga kemiska ämnen. Det finns därför förutsättningar för att hitta en doft som kan användas för att manipulera insekterna och därmed minska skadorna i klöverfröodlingarna.vivel2

Relaterade artiklar