ANNONS

Aluminium värre än plåt och stål

Det har kommit in samtal från mjölkbönder med anledning av artiklen i NilehnTeknik om problem med metall i foder. I artiklen gavs tipset att man med magneter som detektor i exakthacken eller vid foderberedningen skulle slippa bekymret med metall i fodret och risken för vasst hos nötkreaturen.
Men problemet kvarstår. En magnet reagerar inte på aluminium och auluminiumburkar som kastas längs våra vägar är ett stort problem enligt en läsare som ringt till NilehnTeknik.
Att öka panten hjälper inte heller eftersom många burkar är utländska och inte omfattas av pant. Därför efterlyser läsaren ett gemensamt pantsystem inom hela EU så att risken för att få kastade tomburkar genom exakthacken, kortsnittsvagnen eller rundbalspressen minskar.

Här följer hela artikeln från NilehnTeknik nummer 2-2010.

Ta hjälp av tekniken för att undvika metall i fodret.

Enligt uppgift som kommit in till NilehnTeknik finns det lantbrukare som fått metall i fodret när de utfodrat med mixervagn med vertikalskruvar. Mixervagnen har malt ner metallen till små beståndsdelar och kor har dött.
I självgående hackar finns det metalldetektorer, men de som sköter vallkedjan med exempelvis rundbalspress har inte den möjligheten till säkerhet.
Johan Johansson, byggnadsrådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar efterlyser därför ett system med metalldetektor som slår stopp vid foderberedningen hemma på gården.
Jan-Ove Brink som säljer Keenan mixervagnar i Sverige berättar att det finns system även för dem som använder en annan vallkedja än just självgående hackar.
– Vi har ett system med kraftiga magneter som monteras vid utloppet på fodervagnen, berättar han.
De har testat systemet genom att lägga ett bestämt antal metallföremål i fodret samt utfodra. Alla ditlagda metalldelar har fångats upp av magneterna.
Det är inget dyrt system, cirka 2 000 kronor. Anledningen till att det inte sålts i stora serier beror, enligt Jan-Ove Brink, på att man inte marknadsfört det.

Metall i grovfodret kan vara förödande för korna. När man använder en rundbalspress i vallkedjan finns i dag inga system med metalldetektorer. Då måste man lösa detta senare i kedjan, exempelvis på fodervagnen.

Metall i grovfodret kan vara förödande för korna. När man använder en rundbalspress i vallkedjan finns i dag inga system med metalldetektorer. Då måste man lösa detta senare i kedjan, exempelvis på fodervagnen.

Jan-Ove Brink på Keenan berättar att man säljer en utrustning med magneter till sina fodervagnar. Magneterna fångar upp all metall i fodret.

I en självgående exakthack kan det finnas en metalldetektor som arbetar enligt följande princip. I en av inmatningsrullarna sitter detektorn som registrerar om något magnetiskt kommer inom dess avkänningsområde. Då detta sker stoppas inmatningen inom tiden 300 millisekunder, samt en indikator visar var det magnetiska föremålet finns. Denna indikering ser föraren på skärmen i hytten. Systemet kräver att inmatningsvalsen som detektorn sitter i, samt valsen mittemot, är omagnetiska/rostfria.

Relaterade artiklar