ANNONS

Amerikansk gas prisas högt i Europa

I takt med att den ryska naturgasen slutat att flöda in i EU så har den amerikanska gasen från deras landbaserade oljeriggar blivit allt mer värdefull.

Tidigare har gasen mest setts som en biprodukt till oljan och oftast har gasen eldats upp ute på riggarna.

Bloomberg News skriver hur oljeföretagen i USA nu börjat att titta allt mer på hur de ska kunna utvinna mer gas för att i nästa steg kyla ner den till flytande form och på så vis kunna exportera den till Europa. Gasen blir då till LNG, liquefied natural gas och kan fraktas med fartyg.

Gasen har på senare år blivit allt mer intressant även på den inhemska, amerikanska, marknaden men prismässigt har den tidigare inte kunnat mäta sig med oljan. Men det gör den nu, med råge.

Enligt Bloomberg News har europeiska köpare den senaste tiden betalat 90 dollar för en miljon BTU, british thermal units. Om man skulle konvertera det till råolja och få ut motsvarande mängd energi skulle oljan kosta 550 dollar fatet. Cirka sex gånger så mycket som amerikanska oljebolag får betalt för sin olja.

Det har i sin tur fått den amerikanske produktionen av naturgas att öka med cirka 50 procent under 2022.

Den amerikanska landbaserade oljeproduktionen tog en oerhört hård smäll när pandemin drog in över världen och priset rasade till så låga nivåer att bolagen stängde sina oljeriggar.

Under åren som gått har produktionen kommit upp på mer normala nivåer och med den prisutveckling som varit under året har den också ökat. Dock bara med cirka 25 procent, inte en lika kraftfull utveckling som för naturgasen.

Naturgasen är en central del i tillverkningen för de europeiska gödseltillverkarna och den är nödvändig i de fabriker som inte kan starta produktionen på ammoniak.

Relaterade artiklar