ANNONS

Analysera årets skörd

I år är det viktigare än någonsin att göra ordentliga analyser av den skördade foderspannmålen som ska användas i den egna animalieproduktionen. Med dagens spannmålspriser blir det mycket kostsamt att blanda fel.
Många lantbruk med blandad växtodling och animalieproduktion har i år bråttom ut med tröskan för att på så vis kunna använda egen spannmål i foderblandningen i stället för att köpa spannmål. Med en snabb NIT-analys på varje lass som körs hem till gården kan foderblandningen ganska snabbt justeras och efter det skickas prov till en mer grundlig analys som därefter delges foderrådgivaren för en exakt uträkning av foderblandning.
Det rådet ger Bjarnde Knudsen, foderrådgivare på danska Seges i en intervju i Effektivt Landbrug.

Relaterade artiklar