ANNONS

Andra generationens kärnsorterare på marknaden

Det svenska agritechföretaget BoMill AB presenterar BoMill InSight™, nästa generation av industriell spannmålssorteringsutrustning som kan sortera spannmålspartier, kärna för kärna, i industriell hastighet – upp till 15mt/h, baserat på varje enskild kärnas interna egenskaper.

Med hjälp av många års erfarenhet och feedback från kunder och spannmålsindustrin har företaget utvecklat BoMill InSight™, nästa generations industriell spannmålskvalitetssorteringsutrustning.

Med sin innovativa patenterade sorteringsteknik, med hjälp av nära-infraröd transmittans (NIR-T) spektroskopi, minskar BoMill InSight™ avfall och förlust av värdefulla mängder spannmål samtidigt som industriella processer effektiviseras.

– Vi står globalt inför utmaningar relaterade till spannmålsförsörjning samt implementering av strängare regler, vilket understryker behovet av teknologier som erbjuder nya möjligheter. Jag är glad över att se resultatet av utvecklingen av vår nya BoMill InSight™ som erbjuder spannmålsindustrin och matberedare unika möjligheter att fånga det dolda värdet av spannmål samtidigt som det hjälper till att minska avfallet i värdekedjan. Med en attraktiv avkastning på investeringen och skalbar kapacitet från 2mt/timme upp till 15mt/timme, öppnar vår nästa generations industriella sorteringsutrustning möjligheter att dra nytta av den ränta vi fått från stora spannmålsförädlare och samtidigt erbjuda en konkurrenskraftig lösning där lägre volym behövs, säger Andreas Jeppsson, vd för BoMill.

Efter nästa steg, efter utvecklingen av dess övergripande design, verifiering och bekräftelse av alla dess funktioner, går BoMill InSight™ nu in i sin industriella fälttestningsfas i samarbete med det svenska spannmålsbruket Lilla Harrie Valskvarn, en del av Pågengruppen , det marknadsledande bageriet i Sverige. Resultaten av fälttestet kommer sedan att bana väg för fortsatt lansering av utrustningen. Parallellt är företaget redo att börja marknadsföra och sälja BoMill InSight™ till sina riktade marknader.

En första beställning har redan erhållits från GL. BUURHOLT, den ledande mobila spannmålsprocessorn i Skandinavien. BoMill InSight™ kommer att installeras med två sorteringsmoduler som ger en kapacitet på upp till 4 mt/h. Leveransen är planerad till Q1 2023.

Ordet “insikt” definieras som förmågan att skaffa sig en klar och djup förståelse av en komplicerad situation. BoMill InSight™-varumärket illustrerar utrustningens unika förmåga att avslöja det som inte kan ses, genom att titta inuti varje enskild kärna och sortera varje enskild kärna enligt dess interna kvalitetsparametrar, i industriell hastighet. BoMill InSight™ kommer att revolutionera branschen, vilket gör det möjligt för spannmålsförädlare att sortera kommersiella partier i stor skala, enligt kvalitetsparametrar som de inte kunde agera på tidigare.

Baserat på BoMills beprövade kvalitetssorteringsteknologi med hjälp av Near-Infrared Transmittance (NIR-T) spektroskopi, är BoMill InSight™ byggt på en ny teknisk plattform utvecklad med mångsidighet och låg total ägandekostnad för kunderna i åtanke.

Dess innovativa modulära design, sammansatt av en lätt och robust ram med upp till åtta sorteringsmoduler, möjliggör en effektiv uppställning och installation för att passa olika konfigurationer, låg förbrukning, förenklat underhåll för att maximera kundernas drifttid och en uppgraderingsbar kapacitet för att passa kunderna. framtida behov.

Med en flexibel sorteringskapacitet från 2 och upp till 15 mt/h (motsvarande cirka 125 000 analyserade kärnor per sekund) som svarar mot mycket krävande industriella standarder, tillgodoser BoMill InSight™ sorteringsbehoven hos alla typer av spannmålsprocessorer där interna egenskaper som t.ex. proteinnivå, fusariumkontamination eller glasaktighet är av intresse för process- och försörjningskedjans optimering.

 

Relaterade artiklar