ANNONS

Ännu ett förslag för Kalmar Lantmän

DLG erbjuder fusion mellan Kalmar Lantmän och Svenska Foder

DLG har lagt fram ett förslag på en fusion mellan Svenska Foder AB och Kalmar Lantmän.

DLG-koncernen har erbjudit Kalmar Lantmän att ingå en fusion mellan bolaget och det DLG-ägda Svenska Foder.

Genom ett gemensamt ägande med stora potentiella synergier kan man etablera en svensk lösningsmodell till nytta för båda bolagens ägare.

Modellen skall samtidigt säkra att medlemmarna i Kalmar Lantmän får ett långsiktigt medägarskap tillsammans med en stark lantbruksverksamhet i regionen – med stor konkurrenskraft och lönsamhetspotential.

Kalmar Lantmän har stämma i dag för att ta beslut om företagets framtid. De tidigare tre förslagen att ta ställning till är att acceptera ett bud från Danish Agro, arbeta tätare med Svenska Lantmännen eller fortsätta i egen regi som i dag, fast finna fler internationella samarbetspartners.

Relaterade artiklar