ANNONS

Ännu bättre service på Swecon

Fem år som marknadschef och lika många år som vd. I en bransch som präglas av turbulens uppvisar Swecons Christer Söderberg en stabil och positiv utveckling. Och nu ökar han trycket. – Framtidens fight är på servicesidan, där satsar vi stort, säger han.

Allt fokus ligger på att fortsätta utveckla Swecon för Christer Söderberg.

– Tio år är en lång tid, det har både varit berikande och spännande. Men jag tittar inte så mycket bakåt, det är framåt som gäller.

Volvo Construction Equipment har ”sprutat ut” nya modeller de senaste åren beroende på skärpta emissionskrav. Hur är läget nu?

– Vi har upplevt täta generationsskiften på maskinsidan och alla har inte varit problemfria, det måste vi vara ärliga och medge. Det känns ändå som att vi idag har en stark uppställning av maskinmodeller i portföljen och det finns i närtid inte några nya emissionskrav att leva upp till för tillverkarna. Det gör att vi kan lägga ökat fokus på kundnytta och att maximera maskintillgänglighet i kombination med att minimera ägandekostnader och driftskostnader.

Är Swecons nystartade verksamhet för begagnade reservdelar ett sådant exempel?

– Ja, vi vill vara en trygg och pålitlig partner under maskinens hela livslängd. När det gäller reservdelar till äldre maskiner ser vi ett stort behov. Vissa kan kalla det för skrothandel, men vi ser möjligheter att på ett organiserat sätt få volym i en demonteringsverksamhet och med det öka marknadens tillgänglighet av begagnade reservdelar.

Du säger att framtidens fight återförsäljare emellan handlar om service. Kan du utveckla det?

– Med tiden utjämnas skillnader i maskinernas kvalitet och utrustningsnivå. Det är på servicesidan som det avgörs om maskininvesteringen blir maximalt lönsam. Redan i dag har Swecon en svårslagen service över hela landet. Vi nöjer oss inte med det, vi fortsätter att utveckla och förbättra vår serviceorganisation och vårt serviceerbjudande.

Proaktiv serviceplanering med hjälp av CareTrack är en sådan satsning. Finns det fler exempel?

– Ja, genom att arbeta mer samordnat för- och servicemarknad emellan skapar vi förutsättningar att ”jobba rätt” med bättre fokus på kundnytta genom hela maskinaffären. Ett mer proaktivt agerande och hög lägstanivå i kundbemötande har vi idag stort fokus på att vidareutveckla.

Det talas om ett närmare samarbete mellan Swecon och Volvo Trucks. Är det något du kan berätta om?

– Även det handlar om att stärka serviceerbjudandet. Vi har en arbetsgrupp tillsatt med att ta fram möjligheter till ökat samarbete exempelvis inom kundmottagning och servicetjänster som kan delas. Ambitionen är att öka flexibiliteten och servicetillgängligheten och kan handla om marknadsanpassade arbetstider och mer mobila servicelösningar. Detta kommer vara avgörande i regioner med stora infrastrukturprojekt, till exempel Förbifart Stockholm. I de stora projekten kommer maskinerna utnyttjas fler timmar och dagar än traditionellt, då måste servicedelen hänga med. Ett exempel är Volvo Trucks i Sollentuna som har nattskift på servicesidan fyra dagar i veckan. Tillsammans kan vi stärka varandra.

Bättre service kräver även insatser på personalsidan. Vad händer där?

– Två saker. Dels utökar vi vår serviceorganisation, både ökad bemanning på befintliga verkstäder där vi ser behovet samt insatser för att skaffa oss närvaro där vi tycker det är lite för långt mellan verkstäderna. Vi har även dragit igång ett program för kompetensutveckling där vi kartlägger och ytterligare höjer kunskaperna samt spetsar specialistkompetensen.

Swecons branschdagar i Eskilstuna är en tradition som ni inte ruckar på, men annars så tänker ni lite annorlunda när det gäller kundevent.

– Våra branschdagar som del av Volvodagarna är en av våra mest uppskattade kundaktiviteter. Där har vi fantastiska möjligheter att umgås med våra kunder under arbetsplatsmässiga former och vi kommer ha över 90 maskiner på plats. I övrigt fortsätter vi att satsa stort på lokala kundevent, det kommer att märkas även i år. Vi har fått väldigt positiv respons på det. De lokala eventen blir mer personliga, de skapar fler möten och bättre samtal.oyw8xi4zqz2mdrhyuw26

Relaterade artiklar