ANNONS

Arbetsmarknadens parter har tagit ansvar

Ett nytt tvåårigt löneavtal är klart. Det ger en sammanlagd löneökning under kommande två år på  7,4 procent. Det är en historiskt mycket snabb lönerörelse där alla är vinnare på sikt. 

Kortsiktigt innebär det att både företag och deras medarbetare är förlorare. Vinnare är i stället industriavtalets stabilitet och svensk ekonomis förutsättningar för återhämtning. Det säger förhandlingschef Örjan Lenárd på Gröna arbetsgivare.
Om man jämför utfallet i Sverige med vad arbetarrörelserna kräver i exempelvis Tyskland och Frankrike är de lönelyft som nu sker i Sverige ingenting.
Detta lägger grunden till att svensk ekonomi står sig väl i ett internationellt perspektiv. Svenska företag får inte samma kostnadsökningar som företag i andra länder och blir därmed mer konkurrenskraftiga. Det stärker svensk ekonomi, medför att den svenska inflationen kan minska snabbare än i våra grannländer och på sikt ge ökad välfärd i Sverige jämfört med i andra länder.
– Långsiktigt är det ett bra avtal som bidrar till den samhällsekonomiska återhämtningen, vilket också gynnar företagen och deras anställda. Det visar på industriavtalets styrka att vi kan förhandla och teckna avtal även i riktigt svåra tider, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna arbetsgivare.
Avtalet gäller för två år, med en löneökningstakt på 4,1 procent det första året och 3,3 procent det andra året. Utöver detta innehåller avtalet en höjning av de lägsta lönerna på 1 350 kr, vilket tyvärr höjer trösklarna in på arbetsmarknaden. Detta är särskilt bekymmersamt för Sveriges lantbruk som ska följa industriavtalet, men som har en annan lönestruktur än industrin.
– Parterna har tagit ett stort ansvar i att skapa stabilitet och förutsättningar för att motverka inflationen, men höjningen av de lägsta lönerna riskerar att slå hårt mot de gröna näringarna säger Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.
Det nya avtalet gäller från och med den 1 april 2023 och till den 31 mars 2025.

 

Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna arbetsgivare & Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Relaterade artiklar