ANNONS

Årets Vallmästare finns i Varberg

Årets Vallmästare är i år den  ekologiska gården Olas i Valinge utanför Varberg
Gården drivs av familjen Lagerstedt.

Gården har 180 årskor med en imponerande avkastning på 12 800 kilo ECM. Den klöverrika vallen skördas fyra gånger. Med en ny vallfröblandning som är anpassad för gården har både skördarna och baljväxtinnehållet ökat.
Familjen belönas med två timmars gratis rådgivning och fyra grovfoderanalyser (Växa) samt övernattning och inträde till Borgeby mässan (Borgeby fältdagar). Priset delades ut 28 juni på Borgeby fältdagar.

Juryns motivering:
Klöver i vallen ger klöver i kassan på Olasgård där vallfodret är basen för en imponerande avkastning i den ekologiska mjölkproduktionen. Med ändrad vallfröblandning och fler skördar har gården nått sina mål för mängd och näringsvärden. Noggrann packning ger hög kvalitet och borgar för litet foderspill. Gården håller jämna värden inom skördarna och når en hög nivå av råprotein och energi med enbart stallgödsel som gödning. För detta belönas familjen Lagerfelt på Olasgård med titeln Årets Vallmästare 2023.

Tävlingen Årets Vallmästare arrangeras av tidningarna Husdjur och Nötkött i samarbete med med Växa, Gård & Djurhälsa, Svenska vallföreningen, Borgeby fältdagar och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Relaterade artiklar