ANNONS

Arla sänker mjölkpriset igen

För andra gången i år sänks nu mjölkpriset till Arlabönderna, både på konventionell och ekologisk mjölk.

Minskningen under februari blev 31,2 öre per kilo, vilket innebär att a contopriset för konventionell mjölk blir 579,9 öre per kilo och 631,1 öre per kilo för den ekologiska mjölken.

Bakgrunden till sänkningen är enligt Arla lägre priser på den internationella mejerimarknaden. Det hänger i sin tur ihop med att tillgången på mejerivaror ökar, samt att Kina inte har kommit tillbaka som en lika stark uppköpare som väntat efter pandemin. Den här trenden förstärks av att både hushåll och företag nu reagerar på den höga inflationen och försäljningen i dagligvaruhandeln minskar, även på mejeriprodukter.

– Vi vet att kunder och konsumenter uppskattar våra produkter. Men den höga inflation bidrar till att många nu planerar sina inköp noggrannare, till exempel genom att leta extrapriser och välja billigare alternativ. Handeln på världsmarknaden är också viktig för Arla, och har en stor påverkan på vårt mjölkpris. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att betala ett så konkurrenskraftigt mjölkpris som möjligt till våra ägare, mjölkbönderna, som alltjämt har ett historiskt högt kostnadsläge på sina gårdar, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige.

Relaterade artiklar