ANNONS

Arla vinner tvist mot Glada bonden

Glada bonden får inte kalla sin ost för Äkta Boxholms. Det har Patent- och marknadsdomstolen slagit fast i en dom som kom på torsdagen. Det innebär att Arla vann tvisten mot Boxholmsmejeriet och de ska därmed även betala Arlas rättegångskostnader som uppgår till 1 614 065 kronor.

Domstolen förbjuder Glada bonden att använda sig av kännetecknet Äkta Boxholms eller kännetecken som kan liknas vid det. Skulle de bryta mot förbudet utgår ett vite på 500 000 kronor. Domstolen har också bestämt att allt marknadsföringsmaterial, exempelvis etiketter eller emballage ska avlägsnas och förstöras.

Domstolen skriver att utredningen ger stöd för att Arlas varumärke genom långvarig och omfattande användning har förvärvat så kallat förstärkt känneteckenskraft. Varumärket har därmed ett förhållandevis stort skyddsomfång.

När det kommer till varuslagslikheten så anser rätten att det handlar om identiska varor. Även om varumärkena inte kan anses vara identiska får märkeslikheten anses vara mycket hög. Ordet Boxholms utgör det dominerande inslaget i kännetecknet ÄKTA BOXHOLMS, vilket är visuellt och fonetiskt i stort sett identiskt med Arlas varumärke. Tillägget av ordet ÄKTA i Glada Bondens varukännetecken förtar enligt domstolen inte likheten mellan märkena.

Vid den helhetsbedömning som ska göras finner domstolen att kännetecknet ÄKTA BOXHOLMS liknar Arlas varumärke i sådan utsträckning att det i varumärkesrättslig mening föreligger förväxlingsrisk.

Domstolen bedömer därför att kännetecknet ÄKTA BOXHOLMS inte använts som en uppgift om geografiskt ursprung i enlighet med god affärssed. Arlas talan om varumärkesintrång ska därför bifallas.

Relaterade artiklar