ANNONS

Dålig arrondering kostar stora pengar

Strukturrationalisering inom lantbruket har inneburit att en del företag nu har ganska långt mellan brukningscentrum och en del av fälten. För att minimera kostnaderna för transporter är lösningen att odla mer arbetskrävande grödor nära gården samt ha så likartade grödor som möjligt längre iväg. Detta medför att man inte odlar företagets arealer på ett optimalt sett och därmed minskar man lönsamheten.
Samtidigt är det inte försvarbart att öka transportkostnaderna för att odla de fält som ligger långt iväg på bästa sätt, ett exempel är gödseltransporter.
Men det finns vägar att gå. Lantbrukare kan samarbeta antingen vad gäller skötsel eller att man byter mark. Det finns många exmempel där lantbrukare möts på landsvägen och båda är på väg till ett fält från från gården.
Enligt uträkningar har det visat sig att man kan öka nettovinsten med upp till 5 000 kronor per hektar genom att få det närmre brukningscentrum. Hur mycket man tjänar beror på avståndet och om flytten innebär att man kan odla en lönsammare gröda alternativt öka skörden.
NH T6AC 10

Relaterade artiklar