ANNONS

Att inte byta olja betalade sig på 6 månader

Miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells i Vara har i samarbete med Leif Åhl Verkstad AB i Lidköping med stor framgång utvärderat en teknik för kontinuerlig rening av hydraul- och motorolja under pågående drift på en sopbil, Scania 94D, för att därigenom kunna minska såväl sin oljeförbrukning som sin egen miljöpåverkan.
I Sverige förbrukas mer än 115 miljoner liter hydraul- och smörjolja varje år.
Olja som mer eller mindre slentrianmässigt byts ut efter givna intervall, utan att man egentligen tänker på vare sig de ekonomiska eller miljömässiga effekterna av detta.
Att producera, transportera, byta och destruera all denna olja kostar förmodligen långt över 5 miljarder kronor och kan orsaka uppemot 380 miljoner kg CO2-utsläpp per år.
I korthet innebär tekniken, som Ragn-Sells har utvärderat, att ett by-passmonterat mikrofilter kontinuerligt håller oljan ren från såväl fasta som flytande föroreningar och därigenom bibehålls oljans kondition över tiden och så länge oljan hålls ren, behöver den inte heller bytas.
Denna teknik fungerar på i princip alla system med hydraul- och smörjoljor, vare sig det handlar om fordon, entreprenadmaskiner, fartyg, vindkraft eller stationära maskiner inom industri som t.ex. plast- och annan tillverkningsindustri.
Tidigare bytte man motorolja 3 gånger per år, men bilen har nu gått drygt ett år med samma motorolja.
Förutom besparingen på 3 slopade oljebyten inklusive arbetskostnad och stilleståndstider med mera, konstateras även en minskning av bränsleförbrukningen.
Tack vare avsevärt minskade kostnader för oljebyten, haverier, reparationer, spilloljehantering och bränsle har man konstaterat en avbetalningstid på sex månader för investeringen.
Därtill kommer minskade utsläpp av koldioxid med cirka 3 ton per år.
Ragn-Sells bil har gått sedan juli 2006 med samma hydraulolja och resultatet är tydligt. Oljan håller idag bättre kvalitet än den ursprungliga. Inga oljerelaterade hydraulhaverier eller slangbrott har inträffat.
 Ingen märkbar förslitning på pump eller kolvar.

Leif Åhl Verkstad i Lidköping säljer by-passfilter som kontinuerligt renar oljan och som kan monteras på de flesta maskiners motorer och eller hydraulsystem.

Leif Åhl Verkstad i Lidköping säljer by-passfilter som kontinuerligt renar oljan och som kan monteras på de flesta maskiners motorer och eller hydraulsystem.

Relaterade artiklar