ANNONS

Åtta projekt om ekologisk produktion får pengar från Jordbruksverket

Åtta projekt som får pengar från Jordbruksverket får dela på nästan 3,7 miljoner kronor för 2020. Pengarna kommer från ett regeringsuppdrag som ska öka den ekologiska produktionen.

Jordbruksverket delar ut pengarna till de här projekten:

  • I ekologisk mjölkproduktion krävs att korna äter en stor mängd bete som av praktiska skäl bör ligga i närheten av ladugården. I större besättningar kan bristen på sådan areal begränsa produktionen. HIR Skåne, ska därför undersöka nya modeller som kan ge mer grönmassa för att korna ska få i sig mer foder från betet.
  • Inom ekologisk grisproduktion används samma raser som i konventionell uppfödning. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får nu medel för att på ett nytt sätt korsa grisar av dessa raser för att få fram djur som är bättre anpassade till ekologisk djurhållning.
  • Bönor och andra baljväxter är en viktig proteinkälla för både människor och djur. Olika sjukdomar kan dock påverka skördarna negativt. Forskarna på Agri Science Sweden ska undersöka problemen med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga.
  • Inget mjöl utan växtnäring. Hushållningssällskapet Östergötland ska testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling. Genom att stödja plantans naturliga processer som rottillväxt, näringsupptag och stresstolerans, hoppas man på högre skördar och ännu bättre kvalitet av ekologiskt spannmål.
  • God jordhälsa är grunden i all odling. Rätt slags mikroorganismer och en ökad mängd stabilt kol i marken kan vara nyckelfaktorer i detta. Företaget Nordisk råvara ska därför undersöka om minskad jordbearbetning och en ständigt bevuxen mark kan vara del av lösningen.
  • Sverige är idag världsledande på att producera ekologiskt vallfrö. Men det behövs mer ekologiskt utsäde i framtiden. HS Konsult har fått medel för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage.
  • Grönsaker behöver både vatten och växtnäring under en lång tid. Hushållningssällskapet Skåne ska nu testa om droppbevattning med biogödsel kan förbättra tillväxt och utveckling i blomkål.
  • Ekologiska jordgubbar är populära, men olika skadedjur begränsar odlingens omfattning. Nya metoder för kontroll av bland annat trips och spinnkvalster ska studeras av HIR Skåne.
Relaterade artiklar