ANNONS

Även torkstressad spannmål ska sprutas mot svamp

Det är en del lantbrukare som nu funderar över om alla insatser i spannmålsodlingen verkligen är nödvändiga när skörden ser ut att bli mindre än normalt till följd av torka. Svaret från rådgivare att insatserna bör ske ändå.

Det torra vädret medför att svamptrycket i vete är mindre än normalt och som exempel utvecklas det inte septoria.
Men det finns andra svampar som överlever på halmrester och som förökar sig bra även i torka.  Därmed är det framförallt vete i plöjningsfria system som måste skyddas.
Rådet är att gå ut i grödan och titta efter angrepp och om det inte är så allvarligt kan man köra med reducerad dos.
Det är nu även rätt tid att bekämpa problemogräs som tistlar. Detta kan dock skada en torkstressad spannmålsgröda men bekämpningen är ändå viktig för kommande års grödor.

Relaterade artiklar