ANNONS

Avgas krav steg IV utan katalysator

Den tyska motortillverkaren Tognum, MTU, klarar att uppfyla avgaskrav steg IV med SCR-teknik och utan katalysator. Det är en stor fördel då katalysatorn ofta tar stor plats och är svår att placera, exempelvis på en traktor. MTU har således motorer som redan i dag uppfyler de krav som börjar gälla år 2014. MTU ägs gemensamt av Daimler och Rolls Royce och levererar bland annat motorer till alla Mercedes lastbilar. Produktionen är förlaggd till Mannheim och uppgår till 79 000 motorer per år. Av dessa är cirka 20 000 i storleken upp till 560 kW. Resten är stora motorer för fartyg och stationärdrift.

Relaterade artiklar