ANNONS

Avvaktande gödselmarknad

Intresset för att köpa in gödsel till säsongen 2024 är liten. Priset började lågt i juni för att därefter snabbt stiga. Detta accepterades inte i marknaden och handeln minskade. Nu har priset på gödsel fallit tillbaka lite den senaste månaden men marknaden är ändå avvaktande.

I Tyskland kostar N27 runt 300 euro per ton vilket med dagens kurs blir 3:54 kronor per kg. Priset på gas, som är den enskilt viktigaste faktorn för kvävegödselpriset har under oktober gått från 34 till 49 euro per MWh utan att priset på gödsel stigit. Förra veckan skedde ingen prisförändring men marknaden tror fortsatt på en prisuppgång under vinter då gaspriset på terminer längre fram ligger på 55 euro per MWh.
Det är således mycket svårt att fatta beslut om gödselinköp.
På Ludvig & Co anser rådgivare att lantbrukare bör sätta ner foten nu. Det går att teckna fast avtal om försäljning av vete i skörd 2024 i nivån 3:40 kronor per kg. Köps då samtidigt kvävegödsel till dagens nivå blir TBII i vetekalkylen över 7 000 kronor per hektar. Det är en historiskt hög nivå.

Relaterade artiklar