ANNONS

Balhantering utan gnistor

Spread-a-bale är ingen ny produkt men på Borgeby Fältdagar visade importören av de irländska maskinerna, Kliwe AB, två modeller.
Fördelen är att det inte är risk med gnistbildning när balen rivs samt att det blir en enkel hantering utan att föraren behöver lämna förarhytten. Kliwe har även andra redskap för hantering av grovfoder.

Relaterade artiklar