ANNONS

Bara förlorare utan roundup

Nya beräkningar från danska rådgivningsföretaget Seges visar att det är mycket att förlora om glyfosat inte får ett nytt godkännande i år.
Hur stora förlusterna blir beror på hur växtodlingen är upplagd på gården. I snitt förlorar växtodlingen 890 danska kronor per hektar, cirka 1 245 svenska kronor per hektar.
Alla konventionella växtodlingsgårdar drabbas och så även miljön och klimatet. Anledningen till det är ökad användning av andra herbicider, minskad avkastning per hektar och ökad mekanisk jordbearbetning. Glyfosat har egentligen en liten belastning jämfört med andra ogräsmedel, men bland många politiker och allmänhet har ordet roundup fått en negativ betydelse och många gånger är det dessvärre det enda namnet på ett växtskyddspreparat som de känner till. Försvinner roundup kommer i stället andra ogräspreparat att användas flitigare och enligt Seges beräkningar ökar den totala miljöbelastningen då med 21 procent.
Värst drabbas gårdar med gräsfrö på lerjordar, en odling som enligt Seges kan upphöra helt. Även lantbruk som tvingas upphöra med plöjningsfri odling förlorar stort på ett förbud mot glyfosat.
De som förlorar mest tappar drygt 2 000 danska kronor per hektar enligt Seges beräkningar. Det är 2 800 svenska kronor per hektar.
De gårdar som påverkas minst av  ett förbud mot glyfosat är mjölkproducenterna. För dessa är förlusterna cirka 350 svenska kronor per hektar i snitt.

Relaterade artiklar