ANNONS

Bästa leverantören

Indexator Rototilt Systems leverantörspris ”Best supplier of the year” går till företaget Johnson Metall. Priset delades ut vid Indexator Rototilt Systems leverantörsdag den 20 november och är helt nyinstiftat och kommer att delas ut varje år till den leverantör som bäst uppfyller ett antal bestämda kriterier.
– För oss är det A och O att använda de bästa leverantörerna och ha ett gott partnersamarbete. Leverantörerna är en viktig del i vår framgång på marknaden och inte bara någon som man enbart pressar priser med. Därför arbetar vi sen en tid tillbaka systematiskt med både leverantörsbedömning och leverantörsutveckling, berättar Anders Lindberg, Inköpschef för Indexator Rototilt Systems.
Utmärkelsen är ett led i företagets kvalitetsarbete där en del är att utveckla leverantörerna och sporra dem till bra resultat för att Rototilt ska bibehålla positionen som det ledande tiltrotator-varumärket i världen för grävmaskiner.
Kriterierna handlar om kvalitet, reklamationer, leveransprecision, service och support men även hur man uppfyller miljökrav, arbetar med ISO-certifieringar och hållbarhetsfrågor. Uppfyllelsen poängsätts, sätts i relation till leveransvolymen och ligger till grund för det slutliga valet.
Första vinnaren är Johnson Metall som levererar delar som finns inne i rotorkroppen och som gör att tiltrotatorn kan rotera. De får priset för att under året har utmärkt sig genom att leverera avancerade komponenter till mycket stor kvalitet och med perfekt leveransprecision.
– De levererar löpande i stora volymer och som exempel har vi bara haft en enda reklamation i de leveranser som kommit under året, berättar Inköpschef Anders Lindberg.
För Johnson Metall var priset mycket välkommet.
– Det känns oerhört glädjande att vi får vinna Indexators pris och det är med stolthet vi tar emot det. Det är roligt att arbeta med en kund som arbetar på djupet med dessa frågor och som tillsammans med oss som leverantör strävar efter att göra ett bra resultat. Utmärkelsen tar vi till oss i alla delar av vårt företag, säger Claes Gustavsson, Marknadschef Johnson Metall.

Relaterade artiklar