ANNONS

Bättre och bättre för svinproducenterna

Priserna fortästter uppåt för griskött i Europa och nu ökar även Nederländerna sin export av fruset griskött. Landet har haft sämsta ekonomiska läge av alla grisproducenter i Europa under senhösten och början av vintern. I Tyskland stiger såväl priset på smågrisar som på fläsk.

I Sverige har betalningen för slaktgrisar varit relativt bra hela hösten och vintern och enligt företrädare för slakteribranschen är utsikterna goda för att nivån här hemma ska bestå nu när priserna stiger ute i Europa.

Relaterade artiklar