ANNONS

Bättre syn på kött

Köttet har varit i skamvrån under en lång tid, men synen på kött som livsmedel börjar förändras. Värderingar kring kött som något ohållbart och ohälsosamt klingar av. Istället ses köttet mer som en del av en hälsosam kost.

Det påståendet stärks av både av Ungdomsbarometern och Novus senaste opinionsundersökning på uppdrag av Svenskt Kött.

Kött ses som hälsosamt
Att sätta etikett på sina kostpreferenser och kalla sig vegetarian är inte särskilt trendigt bland ungdomarna längre. Bara 6 procent anser sig vara vegetarianer och av dem anger 35 procent att de ändå äter kött då och då. Bland unga råder också en stark hälsotrend och jakten på bra proteinkällor ger köttet och animalier en naturlig plats i en hälsosam kosthållning. Enligt Ungdomsbarometern tar 54 procent avstånd från att vegetarisk kost skulle vara nyttigare än animalisk kost, vilket är en ökning med 11 procent sedan 2021. Hälsotrenden gäller inte bara ungdomarna. I en parallell undersökning utförd av Novus har frågan kring kosthållning också ställts till konsumenter generellt. Här anger 30 procent, av dem som uppger att de äter kött, att kött påverkar deras hälsa positivt. Endast 9 procent anser att det påverkar hälsan negativt.

– Det har skett mycket de senaste åren som gör att man ser på kött som ett hälsosamt livsmedel, och det är en tydlig trend i samhället. Flera veganinfluensers kommer ut som köttätare och anger sin hälsa som orsaken till omvandlingen. I tidigare undersökningar när vegetarian- och vegantrenden var större såg vi att man sällan höll ut längre än sex månader med den nya kosthållningen, men att man inte pratade så mycket om att man börjat äta kött igen. Nu är köttet inte skamfyllt längre. Det handlar både om att man är mer pragmatisk kring köttet och går tillbaka till en relation till kött som vi egentligen alltid haft genom historien; kött är en del av kosten tillsammans med vegetabilierna. Men visst finns det också trender som påverkar just nu och de är särskilt kopplade till hälsa. Ska du vara riktigt trendig är det avkok på ben till frukost som gäller och gärna tärnad lever som ett hälsopiller, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött.

– De senaste två åren har vi också sett flera forskningsstudier som granskat köttsubstituten. De har visat att det finns mycket hemläxa att göra vad gäller näringskvalitet och biotillgänglighet innan dessa substitut kan ersätta animaliskt protein. Vi ser också att diskussionen om ultraprocessad mat påverkar. Här blir en effekt av debatten att köttet positioneras som en naturlig råvara fri från tillsatser, till skillnad från substituten.

Det svenska köttet är fortsatt viktigt
Drygt 9 av 10 äter kött, enligt de svarande i Novus undersökning, och så har det sett ut under en längre tid. Preferensen för det svenska är också fortsatt stark. En övervägande majoritet, 86 procent, uppger att de köpte svenskt kött vid senaste tillfället och tre av fyra kan tänka sig att betala mer om köttet är svenskt. Livsmedelsförsörjningen är en viktig fråga visar både Novus undersökning och Ungdomsbarometern. Majoriteten av de till frågade i Ungdomsbarometern svarar att de tycker att det är viktigt att värna om det svenska jordbruket (85 procent) och även att Sverige bör vara självförsörjande på livsmedel (61 procent). Av de tillfrågade i Novus undersökning anser 87 procent att svenskt kött stärker den svenska livsmedelsförsörjningen.

– Vi har fortfarande en otrygg omvärld att förhålla oss till med pandemi som avlösts av krig och inflation. Det leder till att vi både får en större pragmatisk syn på mat och att vi varken har råd, tid eller engagemanget att fokusera på vår egen identitet. Det finns helt enkelt frågor som är viktigare just nu. Fler och fler ser att vi inte kan ta vår trygga tillvaro i Sverige för given, men mat som produceras här, av våra svenska bönder, står för trygghet. Vår analys av resultaten från dessa undersökningar är att allt fler ser den svenska köttproduktionen och det svenska köttet som en viktig pusselbit i både en trygg och säker inhemsk livsmedelsproduktion samt en del av en hälsosam kost, avslutar Isabel Moretti.

Om undersökningarna
Novus undersökning är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel på uppdrag av Svenskt Kött. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens köttkonsumtion och inställning till kött mm. Totalt genomfördes 1012 intervjuer under perioden 8–16 januari med personer i åldern 18–84 år.

Ungdomsbarometerns undersökning är en digital enkätundersökning med ungdomar i åldern 15–24 år. I den totala studien ingick 15 008 intervjuer varav 3 134 intervjuer i rapporten Mat och Måltider. Undersökningen genomfördes under perioden 5 oktober–23 november 2023.

Organisationen Svenskt Kött
Svenskt Kött berättar om varför du ska välja svenskt gris-, nöt- och lammkött när du handlar mat och äter ute.
På svensktkött.se hittar du massor av nyheter, kunskap och inspiration om köttdetaljer, styckning, tillagning och recept. Du kan också beställa och ladda ner material för att bli bättre på kött.

Relaterade artiklar