ANNONS

Dags att bedöma behovet av kvävekomplettering

Höstvetebestånden ser mycket fina ut i år. Det skriver Yara i sitt senaste nyhetsbrev. De är ofta täta och välutvecklade och skördepotentialen är högre än normalt. Utvecklingen går fort och det är snart dags att ta ställning till om grödan behöver mer kväve för att kunna uppnå en så hög skörd som möjligt.
Enlit Yaras N-prognos fortsätter kväveupptaget, framförallt i Mellansverige är tillväxten mycket god just nu. På några av platserna har hela 30 kg N tagits upp under den vecka som gått sedan förra mättillfället. Tillväxtbetingelserna är och har varit gynnsamma och grödorna är mycket täta och fina på flera platser. Skördepotentialen bedöms fortsatt som mycket god.

Relaterade artiklar