ANNONS

Bekämpa jättelokan

För en lantbrukare kan Jätteloka göra områden i anslutning till marker farliga och ogenomträngliga. Jätteloka är också en av de invasiva arter som markägare har skyldighet att bekämpa. Tidig bekämpning gör problemet mindre svårt och kostsamt.

Klicka här för att komma till inslaget

Relaterade artiklar