ANNONS

Bekämpning av torrfläcksjuka i potatis

Potatis har utmärkt näringsvärde och det är därför viktigt att behålla potatisodlingen i Sverige. Potatis odlas också för stärkelseproduktion och tekniska tillämpningar. Flera allvarliga växtsjukdomar hotar potatisodlingen. Förutom bladmögel, som fortfarande är det viktigaste växtskyddsproblemet som kräver omfattande bekämpning med fungicider ökar problemen med torrfläcksjuka (orsakas av A. solani), delvis för att A. solani har utvecklat resistens mot flera fungicider och delvis på grund av ett varmare och torrare klimat. Projektet är en del i ett större industridoktorandprojekt med Sveriges stärkelseproducenter. Fältförsök genomförs som del i projektet under 2021 och ska undersöka hur man kan optimera kemiska bekämpningsstrategier och hur sortresistens, optimerad gödsling, beslutsstödsystem samt växtstärkande och biologiska medel kan integreras i praktiska växtskyddsstrategier, speciellt mot torrfläcksjuka.

Relaterade artiklar