ANNONS

Bensin- och dieselförsäljningen i nivå med augusti 2018

I augusti ökade bensinförsäljningen minimalt, med ca 0,4 % och dieselförsäljningen minskade med ca 0,2 % i jämförelse med förra året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Johan G Andersson VD SPBI Intressant att notera att de totala drivmedelsvolymerna är relativt stabila jämfört med föregående år (-0.66% i augusti, och -0.5% ackumulerat), trots effektivare fordon och ökande oro för att ekonomin bromsar in. Ökande transporter är en bra indikator på konjunkturen i landet, och vi ser det som en positiv trend, där utmaningen och möjligheten ligger i att reducera utsläppen, inte transporterna

Under augusti 2019 uppgick bensinförsäljningen till ca 278 000 m3samt dieselförsäljningen till ca 574 700 m3, vilket är en ökning med ca 0,4 %, respektive minskning med ca 0,2 %, jämfört med samma månad föregående år.

Den ackumulerade försäljningen för bensin uppgick till ca 1 952 500 m3, vilket är en minskning med ca 2% samt den ackumulerade försäljningen för diesel uppgick till ca 4 126 200 m3, vilket innebär en ökning med ca 0,4 %. Allt i jämförelse med augusti 2018.

Augusti 2019 hade en leveransdag mindre än augusti 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

Relaterade artiklar