ANNONS

Biogas kan göra restprodukter till resurs

Genom att ta vara på restprodukter i en egen biogasanläggning kan livsmedelsföretag och lantbruk bli självförsörjande på förnybar energi och stärka företagets miljöprofil. Om förutsättningarna är de rätta kan en investering också vara lönsam.
– På lantbruk och vid mejerier, bagerier, slakterier och i annan livsmedelsproduktion uppstår stora mängder organiska restprodukter som passar utmärkt som substrat för biogas. Samtidigt har verksamheterna ofta ett stort energibehov. En biogasanläggning kan förvandla ett avfallsproblem till en hållbar energilösning och minska det enskilda företagets klimatpåverkan, säger Henrik Olsson, projektledare på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.
JTI är svensk partner i det tvååriga EU-projektet BIOGAS3 “Sustainable small-scale biogas from agri-food waste för energy self-sufficency”. Genom kunskapshöjande och nätverksbyggande aktiviteter ska projektet öka intresset för biogas. Samtidigt har JTI deltagit i en utvärderingsstudie tillsammans med Hushållningssällskapet som visat att det hittills varit svårt för småskaliga svenska biogasanläggningar att nå lönsamhet.
– Med det kostnadsläge som råder i Sverige är det oerhört viktigt att vara väl förberedd innan man investerar i biogasproduktion. Men om förutsättningarna är de rätta finns det fortfarande möjligheter att göra en bra investering. Eget energirikt substrat och ett stort processenergibehov i kombination med den förbättrade miljöprofil en biogassatsning kan ge, är faktorer som kan göra investeringen lönsam, säger Henrik Olsson.
Den 31 mars – 1 april 2015 arrangerar JTI via BIOGAS3 en kostnadsfri workshop vid Jällagymnasiet utanför Uppsala. Workshopen vänder sig till lantbrukare samt små- och mellanstora livsmedelsföretagare. Den innehåller en grundläggande introduktion i biogasproduktion, samt möjligheter till “matchmaking” mellan biogasintresserade företag och teknikleverantörer. Under workshopen genomförs också ett studiebesök på Jällas gårdsbiogasanläggning.
– Genom BIOGAS3 får de företag som deltar en unik möjlighet att med handledning från oss på JTI titta på sina egna möjligheter till biogasproduktion, säger Henrik Olsson.
BIOGAS3 finansieras av IEE – Intelligent Energy Europe, och leds av det spanska institutet Ainia. Förutom Sverige deltar Tyskland, Frankrike, Irland, Polen, Italien och Spanien.

Relaterade artiklar