ANNONS

Biogas till Stockholm

Ny biogasanläggning i Södertörn ger 50 procentig ökning av lokalt producerad biogas i Stockholm.
Idag togs första spadtaget till en ny biogasanläggning som kommer att förse Stockholm med ytterligare 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet om drygt ett år. Projektet är ett samarbete mellan Scandinavian Biogas och SRV återvinning, ett bolag som ägs gemensamt av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.
Den nya biogasanläggningen kommer att uppföras på SRV återvinnings område i Gladö Kvarn och anslutas till den anläggning som idag förbehandlar bl.a. matavfall från SRVs fem ägarkommuner.
– Biogasanläggningen i Södertörn innebär att vi sluter kretsloppet. Vi omhändertar avfall, vi återför ändliga resurser som kväve och fosfor till jordbruket och vi förser drivmedelsmarknaden med utökade volymer av miljövänlig biogas, säger Göran Persson, Sveriges tidigare statsminister och styrelseordförande i Scandinavian Biogas.
År 2013 levererades det i Stockholm 24,7 (1) miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet, varav omkring 16 miljoner av dessa producerades lokalt. Ett tillskott på ytterligare 8 miljoner normalkubikmeter från Södertörns biogasanläggning innebär att den biogas som produceras i Stockholm kommer att öka med omkring 50 procent och att den totala tillgången av biogas i regionen ökar med omkring 30 procent jämfört med leveranserna 2013.
– Biogasproduktionen är ett viktigt steg för Huddinge kommun och övriga i Södertörn i arbetet att minska vår negativa klimatpåverkan. Cirkeln sluts nu när matinsamlingen från våra hushåll blir biogas i våra fordon. Allt inom kommunens gränser, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.

Fakta:
Södertörns biogasanläggning kommer att omfatta två rötkammare om 4 500 kubikmeter styck.
Anläggningen kommer att ha kapacitet att behandla 50 000 ton matavfall per år.
Produktionen kommer att uppgå till 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet per år. Detta motsvarar drivmedel för 5 000 personbilar som kör 20 000 kilimeter var, dvs totalt 1 miljon mil, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp om minst 13 miljoner kg om dessa bilar kör på biogas istället för bensin.

Relaterade artiklar