ANNONS

Blå Stjärnor deltar i saneringen av den influensasmittade fågelbesättningen

I fredags kom beslutet att avliva hela besättningen på cirka 200 000 värphönor hos äggproducenten Aniagra utanför Helsingborg till följd av utbrottet av fågelinfluensa. Det krävande saneringsarbetet började i torsdags och väntas pågå nästa vecka. Utbildade medlemmar från den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Blå Stjärnan är på plats som förstärkningsresurs till Jordbruksverket.

Det virus som har cirkulerat i Europa under hösten, H5N8, har aldrig smittat till människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.

Catrin Molander, stabschef i Jordbruksverkets krisorganisation och ansvarig för insatsen på plats, informerar i ett pressmeddelande att destruktionen av höns och saneringen av anläggningen har pågått hela helgen och kommer att fortsätta in på nästa vecka.

Arbetet med sanering och bortforsling av de döda hönsen är otroligt personalintensivt. Utöver gårdens egen personal, deltar personer från bland annat hemvärnet och frivilligorganisationer. Blå Stjärnor deltar i saneringen som är både psykiskt och fysiskt påfrestande.

– Det är självklart för Blå Stjärnan att hjälpa till när kriser som denna inträffar. Våra utbildade medlemmar ingår i Jordbruksverkets krisorganisation och kallas in vid behov. Arbetet med sanering efter de omkring 200 000 avlivade värphönsen är ett mycket tufft arbete. Det är naturligtvis också en stor påfrestning för djurägaren att fågelinfluensa har kommit in i besättningen, säger Kristin Sundström generalsekreterare på Svenska Blå Stjärnan.

Har aldrig smittat till människa

– Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer vi att risken att människa ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Men det finns alltid goda skäl att vara försiktig vid eventuell kontakt med döda fåglar och djur som man hittar i naturen eftersom de även kan bära på andra smittor, säger Anders Wallensten vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Det var den 21 november som Jordbruksverket höjde skyddsnivån för fjäderfä efter att Danmark fått ett fall av fågelinfluensa av typen H5N8 hos tamfåglar. Den 23 november konstaterades fågelinfluensa, genom analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på två platser i Skåne. Det ena fallet gällde en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller den aktuella värphönsbesättningen utanför Helsingborg.27006_816f7e26cbce18c7

Relaterade artiklar