ANNONS

BM Agri betalar 1:80 för fodersäd

I går gick BM Agri ut med ett erbjudande där de betalar 1:80 kronor per kg för såväl fodervete som foderkorn och för brödvete och maltkorn gäller detta baspris plus kvalitetstillägg.
Bakgrunden är den stora differens mellan import- och exportpris som råder just nu och som innebär en mycket god affär för mellangårdsförsäljning av spannmål.
– Odlarna har alltid fått höra att deras spannmål inte kan betalas med högre pris än vad en exportkalkyl medger trots att det varit små  kvantiteter att exportera. Foderköparna har redan fått höra att de måste betala vad importkalkylen för spannmål visar eftersom den spannmål som foderindustrin kan köpa upp inom landet endast räcker till den egna industrins behov. Detta medför att det idag är en prisdifferens på hela 40 öre/kg på samma hamnplats mellan spannmål från svenska odlare och importerad spannmål, säger Mats Eriksson på BM Agri.
Bästa logistik erhålls självklart om foderfabrikerna, som oftast ligger vid hamnar, importerar sitt underskott och att animalieproducenterna får sitt behov tillgodosett från närmsta spannmålsodlare. BM Agri erbjuder tjänsten att förmedla och optimera logistiken.
– Vi kan göra detta bättre än vad etablerad foderindustri kan göra eftersom vi inte har någon egen foderproduktion att ta hänsyn till.

Relaterade artiklar