ANNONS

Börsoron drar även med sig spannmålspriset ner

Nu säljer spekulanter spannmålsterminer och priserna faller.

Under veckan har det sålts mycket spannmålsterminer på råvarubörserna i Europa och i USA. Det är stora kapitalfonder som säljer och det får priset på spannmål att fortsätta falla. Det är inte bara veteterminer som säljs utan framförallt majsterminer.
Normalt kan intresset för råvaror öka när aktiemarknaden blir orolig, men denna gången går således de båda investeringsformerna hand i hand.
Det är inte omöjligt att det är köparna av dessa terminer som gör den bästa affären. Minskad skörd i Argentina, Australien, Ryssland och Indien ser ut att medföra en kraftigt minskad skörd i år, minus 11 miljoner ton jämfört med år 2022 enligt FAO:s beräkningar. Även skörden i Ukraina fortsätter att falla och kriget där ser inte ut att ta slut i närtid.
Samtidigt noterar det amerikanska lantbruksministeriet en ökad export av spannmål den senast tiden. När exporten av spannmål ökar i USA är det oftast ett tecken på ökat intresse att köpa spannmål i större delen av världen.

Relaterade artiklar