ANNONS

Bra år för grisnäringen 2014

Den danska lantbruksekonomen Palle Jakobsen spår ett bra år för grisnäringen 2014. I en krönika i Effektivt Landbrug konstaterar han visserligen att priserna i norra Europa fallit de sista veckorna 2013, men att sittuationen i södra Europa är bättre. Prisfallet i Tyskland, Nederländerna och Danmark förklarar han med att det slaktas många grisar nu i jul och att slakterier och styckningsföretag har många dagar med julledighet och därmed blir det ett kort överskott på gris.
Men i det lite längre perspektivet tror Palle Jakobsen att dollarn kommer att stärkas och att detta påverkar världsmarknadspriset på griskött positivt i Europa.

Relaterade artiklar