ANNONS

Bra resultat för VW

Volkswagen-gruppen visade ekonomisk tillväxt under första halvåret och flyttade fram sina positioner på den globala marknaden. I Sverige var ökningen ännu större än genomsnittet.
Antalet levererade bilar under årets första halvår ökade med drygt 14 procent jämfört med samma period 2010. Den globala marknadsandelen steg från 11,7 procent under första halvan av 2010 till 12,4 procent under årets första sex månader. Försäljningsintäkterna ökade med 25,8 procent; 77,8 miljarder euro, mot 61,8 miljarder förra året. Rörelseresultatet mer än fördubblades; från 2,8 miljarder euro till 6,1 miljarder euro.
– Våra unika varumärken, attraktiva produkter, vår ledande position inom miljövänlig teknologi, vår finansiella styrka och vår växande närvaro på de största marknaderna, är de viktigaste framgångskriterierna för Volkswagen-gruppen, sade koncernchefen Martin Winterkorn, när den finansiella halvårsrapporten presenterades under torsdagen.
Den ansträngda skuldsituationen i vissa euroländer kommer att minska efterfrågan på nya fordon i många västeuropeiska länder. I Central- och Östeuropa räknar dock Volkswagen med en ökning av bilförsäljningen. Den positiva trenden på de kinesiska och indiska marknaderna förväntas också hålla i sig, liksom för marknaderna i Nord- och Sydamerika.
I Sverige ökade Volkswagen-koncernens märken med 18 procent på personbilssidan till 39 530 bilar under januari-juni (33 501 jan-jun 2010). För lätta transportbilar var ökningen 29 procent, till 6 948 fordon (5 391 jan-jun 2010).
– Den starka efterfrågan på strategiskt viktiga marknader ger oss medvind, samtidigt som vårt stora antal nya modeller ger oss en extra knuff. Vi kommer dock att få arbeta hårt för att bibehålla denna höga nivå, sade Winterkorn.
Totalt sett räknar koncernen med att helårets globala efterfrågan på personbilar kommer att överträffa förra årets siffror. Även årets försäljningsintäkter och rörelseresultat förväntas bli väsentligt högre än fjolårets.

Relaterade artiklar